01.10.2022թ., Շաբաթ
ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ, ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ, ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴՄԻԱՎՈՐՈՒՄ
 
ՄԵԹՈԴՄԻԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱԶՄԸ
 
ԲԵԼԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ՄԵԹՈԴՄԻԱՎՈՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ, ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ԴԱՍԱԽՈՍ
ԷԼ. ՓՈՍՏ՝ 
belavardanyan@list.ru
    
  ԱՆՈՒՇ ՓԱՐՍՅԱՆ
ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԱԽՈՍ
ՕԼՅԱ ՂՈՒԼՅԱՆ
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԴԱՍԱԽՈՍ 
 ԷԼ.ՓՈՍՏ՝ 
93651841@mail.ru
ԷԼ.ՓՈՍՏ՝ 
olyaghulyan@mail.ru
   
 ՌԻՏԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱԽՈՍ

ՀԱՐՈՒԹ ՕՀԱՆՅԱՆ
ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԴԱՍԱԽՈՍ

 ԷԼ.ՓՈՍՏ՝ 
չունի
ԷԼ.ՓՈՍՏ՝ 
harutohanyan2020@mail.ru
 
ՕԼՅԱ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱԽՈՍ
ԱՆԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԽՈՍ
ԷԼ.ՓՈՍՏ՝ 
olyaaleqsanyan@mail.ru
ԷԼ.ՓՈՍՏ՝ 
anisargsyan-2207@mail.ru
  ԱՆՆԱ ԱՄԱՐՅԱՆ
ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ԵՎ ՀԻԳԻԵՆԱՅԻ ԴԱՍԱԽՈՍ
ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ԶԱԴԱՅԱՆ
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԽՈՍ
ԷԼ.ՓՈՍՏ՝
amaryan.anna81@mail.ru
ԷԼ. ՓՈՍՏ՝
zadayan84@bk.ru
  ԱՆԻ ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԴԱՍԱԽՈՍ
ԼԻԱՆՆԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԽՈՍ
ԷԼ. ՓՈՍՏ՝
dallaqyan-0730@mail.ru
ԷԼ.ՓՈՍՏ՝ 
lianna.gevorgyan79@mail.ru
  ԱՆՆԱ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԽՈՍ
ՄԱՆԵ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ԱՆԼԳԵՐԵՆԻ ԴԱՍԱԽՈՍ
ԷԼ. ՓՈՍՏ՝
asamvelovna@mail.ru
ԷԼ.ՓՈՍՏ՝ 
mane5@rambler.ru
ՌՈՒԶԱՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԽՈՍ
ՀԱԿՈԲ ՕՐԴՅԱՆ
ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԴԱՍԱԽՈՍ
ԷԼ. ՓՈՍՏ՝
չունի
ԷԼ. ՓՈՍՏ՝
ordyan.hako@mail.ru
  ՍՈՒՍԱՆ ՍԱՀԱԿՅԱՆ
ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱԽՈՍ
ՀԵՂԻՆԵ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
ՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԽՈՍ
ԷԼ. ՓՈՍՏ՝
sss.sahakyan@mail.ru
ԷԼ. ՓՈՍՏ՝
hexinearaqelyan@gmail.com
  ԱԼԻՍԱ ՍԻՄՈՆՅԱՆ
ՔԻՄԻԱՅԻ ԴԱՍԱԽՈՍ
ԿԱՄՈ ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ
ԶԻՆՂԵԿ, ՔԱՂՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ
ԷԼ. ՓՈՍՏ՝
չունի
ԷԼ. ՓՈՍՏ՝
չունի
  ՏԻԳՐԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԽՈՍ
ՄԱՐՏՈՒՆ ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ
ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԴԱՍԱԽՈՍ
ԷԼ. ՓՈՍՏ՝
erevantig@rambler.ru
ԷԼ. ՓՈՍՏ՝
չունի