02.10.2022թ., Կիրակի

ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐ ԵՎ ԾՐԱԳՐԵՐ

Դպրոցական դասագրքերի գրադարան

ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ

Հեղինակ՝  ԿԳՆ
Տեղադրող՝  Սերգեյ
Առարկաներ` Մաթեմատիկա
Դասարաններ` տասներորդ, տասնմեկերորդ, տասներկուերորդ
Թիրախ խումբ` սովորողներ, ուսուցիչներ

 

ԵՐԿՐԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ

Հեղինակ՝  ԿԳՆ
Տեղադրող՝  Սերգեյ
Առարկաներ` Մաթեմատիկա
Դասարաններ` տասներորդ, տասնմեկերորդ, տասներկուերորդ
Թիրախ խումբ` սովորողներ, ուսուցիչներ

 

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Հեղինակ՝  ԿԳՆ
Տեղադրող՝  Սերգեյ
Առարկաներ` Գրականություն
Դասարաններ` տասներորդ, տասնմեկերորդ, տասներկուերորդ
Թիրախ խումբ` սովորողներ, ուսուցիչներ

 

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Հեղինակ՝  ԿԳՆ
Տեղադրող՝  Սերգեյ
Առարկաներ` Հայոց լեզու
Դասարաններ` տասներորդ, տասնմեկերորդ, տասներկուերորդ
Թիրախ խումբ` սովորողներ, ուսուցիչներ

 

ԱՆԳԼԵՐԵՆ

Հեղինակ՝  ԿԳՆ
Տեղադրող՝  Սերգեյ
Առարկաներ` Անգլերեն
Դասարաններ` տասներորդ, տասնմեկերորդ, տասներկուերորդ
Թիրախ խումբ` սովորողներ, ուսուցիչներ

 

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ

Հեղինակ՝  ԿԳՆ
Տեղադրող՝  Սերգեյ
Առարկաներ` ՆԶՊ
Դասարաններ` տասներորդ, տասնմեկերորդ, տասներկուերորդ
Թիրախ խումբ` սովորողներ, ուսուցիչներ

 

ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Հեղինակ՝  ԿԳՆ
Տեղադրող՝  Սերգեյ
Առարկաներ` Կերպարվեստ
Դասարաններ` տասներորդ, տասնմեկերորդ, տասներկուերորդ
Թիրախ խումբ` սովորողներ, ուսուցիչներ

 

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Հեղինակ՝  ԿԳՆ
Տեղադրող՝  Սերգեյ
Առարկաներ` Պատմություն
Դասարաններ` տասներորդ, տասնմեկերորդ, տասներկուերորդ
Թիրախ խումբ` սովորողներ, ուսուցիչներ

 

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ

Հեղինակ՝  ԿԳՆ
Տեղադրող՝  Սերգեյ
Առարկաներ` Ինֆորմատիկա
Դասարաններ` տասներորդ, տասնմեկերորդ, տասներկուերորդ
Թիրախ խումբ` սովորողներ, ուսուցիչներ

 

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Հեղինակ՝  ԿԳՆ
Տեղադրող՝  Սերգեյ
Առարկաներ` Կենսաբանություն
Դասարաններ` տասներորդ, տասնմեկերորդ, տասներկուերորդ
Թիրախ խումբ` սովորողներ, ուսուցիչներ

 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Հեղինակ՝  ԿԳՆ
Տեղադրող՝  Սերգեյ
Առարկաներ` Հասարակագիտություն
Դասարաններ` տասներորդ, տասնմեկերորդ, տասներկուերորդ
Թիրախ խումբ` սովորողներ, ուսուցիչներ

 

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ

Հեղինակ՝  ԿԳՆ
Տեղադրող՝  Սերգեյ
Առարկաներ` Հայոց լեզու
Դասարաններ` տասներորդ, տասնմեկերորդ, տասներկուերորդ
Թիրախ խումբ` սովորողներ, ուսուցիչներ

 

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հեղինակ՝  ԿԳՆ
Տեղադրող՝  Սերգեյ
Առարկաներ` Աշխարհագրություն
Դասարաններ` տասներորդ, տասնմեկերորդ, տասներկուերորդ
Թիրախ խումբ` սովորողներ, ուսուցիչներ

 

ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Հեղինակ՝  ԿԳՆ
Տեղադրող՝  Սերգեյ
Առարկաներ` Պատմություն
Դասարաններ` տասներորդ, տասնմեկերորդ, տասներկուերորդ
Թիրախ խումբ` սովորողներ, ուսուցիչներ

 

ՔԻՄԻԱ

Հեղինակ՝  ԿԳՆ
Տեղադրող՝  Սերգեյ
Առարկաներ` Քիմիա
Դասարաններ` տասներորդ, տասնմեկերորդ, տասներկուերորդ
Թիրախ խումբ` սովորողներ, ուսուցիչներ

 

ՖԻԶԻԿԱ

Հեղինակ՝  ԿԳՆ
Տեղադրող՝  Սերգեյ
Առարկաներ` Ֆիզիկա
Դասարաններ` տասներորդ, տասնմեկերորդ, տասներկուերորդ
Թիրախ խումբ` սովորողներ, ուսուցիչներ