02.10.2022թ., Կիրակի

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
0213.02.5 «ԳԵՂԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔԱՆԴԱԿԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ»
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Մասնագետի որակավորումը` փորագրող՝ քարե գեղարվեստական իրերի
Կրթությունը` նախնական մասնագիտական (արհեստագործական)
Կրթության հիմքը՝  հիմնական ընդհանուր կրթությամբ
Կրթության տևողությունը՝  հիմնական ընդհանուր կրթությամբ - 3 տարի
Ուսուցման ձևը` առկա (ցերեկային)
Անվճար և վճարովի

Ուսման վճարի չափը՝ 100․000 դրամ

Ընդունելությունը՝ առանց քննության:

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 0213․02․5 «Գեղանկարչություն և քանդակագործություն» մասնագիտության «Փորագրող` քարե գեղարվեստական իրերի» որակավորմամբ մասնագետն իրականացնում է հետևյալ զբաղմունքները.

 1. փորագրող` քարե նախշազարդերի
 2. քար սղոցող
 3. քար հղկող
 4. փորագրող-ֆրեզող` քարի
 5. խառատ` քար մշակող
 6. ծեփող`քանդակագործական ստեղծագործությունների
 7. մոդելագործ` քանդակագործական ստեղծագործությունների:

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 0213․02․5 «Գեղանկարչություն և քանդակագործություն» մասնագիտության «Փորագրող` քարե գեղարվեստական իրերի» որակավորմամբ մասնագետի մասնագիտական գործունեության պարտականություններն են.

 1. փորագրման համար անհարժեշտ քարի ընտրությունը, կտրելը, չափի բերելը, և հղկելը,
 2. ձեռքով կամ մեքենայով մշակելու համար քարի չափանշելը, զարդանախշի համապատասխանեցումը նախապատրաստվածքի վրա և տեղակայումը,
 3. առաջադրված քարե էլեմենտների պատրաստումը պատճենահնող հաստոցով և դրանց վերջնամշակումը,
 4. առաջադրված քարե էլեմենտների պատրաստումը պատճենահանող հաստոցով և դրանց վերջնամշակումը,
 5. ըստ առաջադրաված փորագրման տեսակների փորակման գործիքների և հաստոցների ընտրումը, փորակման և վերջնամշակման աշխատանքների կատարումը,
 6. ըստ առաջադրանքի պլաստիկ նյութից ծավալային քանդակ ծեփումը, կաղապարի պատրաստումը ր գիպսից կամ օրգանական խեժից մոդելի ստացումը ձուլման միջոցով, 
 7. աշխատավայրում և աշխատատեղում աշխատանքներ իրականացնելու ժամանակ անվտանգության և հակահրդեհային կանոնների պահպանում: