02.10.2022թ., Կիրակի

ԳՐԱԴԱՐԱՆ


Գորիսի պետական քոլեջի գրադարանը բացվել է 1928 թվականին: Ի սկզբանե գրադարանի առաքելությունն է եղել ապահովել ուսումնական գործընթացը,  տեղեկատվության մատչելիությունը, նպաստել  հետազոտական գործունեության, դասավանդման և կրթության զարգացմանը: 

Գրադարանն ունի 6225 միավոր գիրք: 2016թ. նվիրատվության շնորհիվ այն համալրվել է նոր գրքերով. հագեցած է հայ և արտասահմանյան բարձրարժեք գրականությամբ, հանրագիտարաններով, տեղեկատուներով և այլ անհրաժեշտ ուսումնական և գեղարվեստական գրականությամբ, ինչն ապահովում է թե՛ ուսանողների և թե՛ դասախոսական կազմի պատրաստվածությունը: Դասախոսների կողմից մշակվում են ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, վերջիններս էլ  խթան են հանդիսանում ուսանողների ուսուցման մեջ որակի ապահովման համար: 

Գրադարանն իր գործառույթների մեջ ունի կրթական ոլորտ, որը ներառում է ֆոնդերի հանալրումը, գրքի մշակումն ու պահպանումը, գրադարանից օգտվողների տեղեկատվական գրականության ապահովումը: 

Գրադարանից օգտվելու պայմանները դյուրացնելու, այն ավելի հասանելի դարձնելու նպատակով ստեղծվել է նաև գրադարանի համակարգչային ցանց, որը ներկայումս ներառում է 80 միավոր գիրք, իսկ այլ անհրաժեշտ գրականության մուտքագրման աշխատանքները շարունակվում են:  Գրադարանին կից գործում է ընթերցասրահ, որը թեև ունի վերանորոգման կարիք, սակայն  իր հաճելի կահավորման շնորհիվ ունի իրեն հատուկ հարմարավետություն: Այստեղ կազմակերպվում են նաև գրական-գեղարվեստական երեկոներ, հիշարժան տարելիցներին` միջոցառումներ, վերապատրաստումներ, դասընթացներ և այլն:  Յուրաքանչյուր տարվա փետրվարի 19-ին՝  գիրք նվիրելու օրը, Գորիսի պետական քոլեջի դասախոսներն ու ուսանողները նվիրում են տարբեր ժանրերի գրականություն:  Այյդ գործընթացը ավանդույթ է դարձել ու  շարունակական բնույթ է կրում:


Մերի Ավետիսյան

Գրադարանավար

Էլ. փոստ՝ ?@mail.ru