02.10.2022թ., Կիրակի

ՈւՍՈւՄՆԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԲԱԺԻՆ


Գորիսի պետական քոլեջի (այսուհետ` ԳՊՔ) ուսումնակազմակերպական աշխատանքների, լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժինը (այսուհետ` Բաժին) կառուցվածքային ստորաբաժանում է: Բաժինն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, ԳՊՔ-ի կանոնադրությամբ, տնօրենի հրամանով և այլն: Ստորաբաժանումը կազմավորում, վերակազմակերպում և նրա գործունեությունը դադարեցնում է ԳՊՔ-ի տնօրենի հրամանով: Ստորաբաժանման կանոնակարգը հաստատում է քոլեջի Կառավարման խորհուրդը: Ստորաբաժանումը ղեկավարում է բաժնի մասնագետը:


ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐ


Գորիսի պետական քոլեջի լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի լիազորությունները սահմանվում են ՀՀ օրենքներով, ՀՀ նախագահի հրամանագրերով, ՀՀ կառավարության և վարչապետի որոշումներով, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի, քոլեջի տնօրենի հրամաններով և այլ իրավական ակտերով:

Քոլեջի ուսումնակազմակերպական աշխատանքների, լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատուի հիմնական գործառույթներն են.

  • քոլեջի, նրա կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների, տնօրենի, այլ պաշտոնատար անձանց գործունեության վերաբերյալ հասարակայնության իրազեկումը քոլեջի պաշտոնական կայքի (www.goriscollege.com), սոցիալական ցանցերի (facebook.com, ok.ru) միջոցով,
  • հասարակական միավորումների (ուսանողական խորհուրդ և այլն) ու այլ կազմակերպությունների հետ համագործակցության ապահովումը, համատեղ աշխատանքային միջոցառումների ծրագրումը և իրականացումը,
  • քոլեջի տեղեկատվական քաղաքականության իրականացման նպատակով ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության և այլ պաշտոնական կայքերից անհրաժեշտ տեղեկությունների, նյութերի ձեռքբերումն ու հարկ եղած դեպքում դրանց լուսաբանումը,
  • մասնակցությունը քոլեջում անցկացվող նիստերին, խորհրդակցություններին, քննարկումներին, բանակցություններին, պաշտոնական և աշխատանքային այլ միջոցառումներին:

Ռոմելա Առուշանյան

Ուսումնակազմակերպական աշխատանքների, լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մասնագետ

Էլ. փոստ՝  qristinaadamyan@mail.ru


«Գորիսի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի կադրերի բաժնի կանոնակարգը