02.10.2022թ., Կիրակի

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԱՍ


Տնտեսական մասի  բազմաբնույթ գործունեությունը ապահովում է կրթօջախի նորմալ աշխատանքը:

Բաժնի հիմնական գործառույթներն են.

  1. քոլեջի շենքերում անհրաժեշտ շինարարական-վերանորոգման աշխատանքների կատարումը,
  2. էլեկտրաէներգիայի, ջրի և գազի անխափան մատակարարումը,
  3. քոլեջի շենքերում գիշերային և ցերեկային պահակային հսկողության իրականացումը,
  4. ուսումնական և վարչական որակյալ կահույքի ապահովումը,
  5. քոլեջի շենքում պատշաճ մաքրության ապահովումը:

Բաղդագյուլյան Վահե

Վարչատնտեսական գծով տնօրենի տեղակալ

Էլ. փոստ՝ ․․@bk.ru


Պահակներ՝ Ասատրյան Սևադա
                     Սաֆարյան Ալեքսանդր
                     Ալեքսանյան Արթուր
Դռնապահ՝ Ղալամյան Սուսաննա
Հավաքարարներ՝ Բաղունց Նարինե
                               Սաֆարյան Գյուլչորա