02.10.2022թ., Կիրակի

«ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԳՈՐԾ»
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 3-ՐԴ ԿՈՒՐՍԻ
ՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐԻ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

 
ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԱՆՈՒՆԸ ՍՏՈՒԳԱՐՔ

ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ

ՍՏՈՒԳԱՐՔ 

ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆիզիկական կուլտուրա 1 2  
Մանկաբարձություն   1,2  
Մանկաբուժություն   1 2
Քիթ-կոկորդ-ականջի հիվանդություններ   1  
Թերապիա   1 2
Համակարգչային օպերատորության հիմունքներ 1 2  
Մարդու կենսագործունեության փուլերը և ք. ծառ. տարբեր սեռատարիքային խմբերում     1,2
Հոգեկան հիվանդություններ   1  
Ընդհանուր և բժշկական հոգեբանություն   2  
ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ`
1-ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ, 2-ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ