02.10.2022թ., Կիրակի

«ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԳՈՐԾ»
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 4-ՐԴ ԿՈՒՐՍԻ
ՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐԻ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

 
ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԱՆՈՒՆԸ ՍՏՈՒԳԱՐՔ

ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ

ՍՏՈՒԳԱՐՔ 

ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
Մանկբարձություն   1 2
Վերակենդ. և ինտ. թերապիայի հիմունքներ   1  
Մաշկավեներական հիվանդություններ   1  
Վարակիչ հիվ. և մասնավոր համաճարակաբանություն   1  
Գինեկոլոգիա   2 1
Վիրաբուժություն     1
Նյարդային հիվանդություններ   2  
Աչքի հիվանդություններ   2  
Վերականգնող. և ավանդական բժշկութ. հիմունքներ   2  
Կրծքագեղձի հետազոտ. ժամանակ. մեթոդներ   2  
Աղետների բժշկություն     2
Կլինիկական դեղաբանություն     2
ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ`
1-ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ, 2-ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ