02.10.2022թ., Կիրակի
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
1012.01.4  «ՎԱՐՍԱՎԻՐԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ ԵՎ ԶԱՐԴԱՅԻՆ ԴԻՄԱՀԱՐԴԱՐՈՒՄ»
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
 
Մասնագետի որակավորումը` դիմահարդար
Կրթությունը` նախնական մասնագիտական (արհեստագործական)
Կրթության հիմքը՝  միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ
Կրթության տևողությունը՝  միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ - 1 տարի
Ուսուցման ձևը` առկա (ցերեկային)
Վճարովի
Ուսման վճարի չափը՝ 150․000 դրամ

Ընդունելությունը՝ առանց քննության:

 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 1012.01.4 «Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում» մասնագիտության 1012.01.02.4 «Դիմահարդար» որակավորմամբ մասնագետն իրականացնում է հետևյալ զբաղմունքները.

 1. դիմահարդար,
 2. հոնքերի շտկման մասնագետ,
 3. թարթիչների սերտաճեցման մասնագետ,
 4. թարթիչների լամինացիա իրականացնող մասնագետ,
 5. մազահեռացում իրականացնող մասնագետ:

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 1012.01.4 «Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում» մասնագիտության 1012.01.02.4 «Դիմահարդար» որակավորմամբ մասնագետի մասնագիտական պարտականություններն են.

 1. կոսմետիկ, դիմահարդարման կաբինետների լրակազմում և գործարկում,
 2. կոսմետիկ, դիմահարդարման կաբինետներին ներկայացվող սանիտարական նորմերի իմացություն և պահպանում,
 3. սարքավորումներին, գործիքներին, օգտագործվող նյութերին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջների իմացություն և պահպանում,
 4. տեխնոլոգիական գործընթացի իրականացման փուլերում հիգիենիկ պահանջների պահպանում,
 5. կոսմետիկ ծառայությունների, ընթացակարգերի իրականացման տեխնոլոգիաների, կանոնների, մեթոդների, ձևերի իմացություն, դիմահարդար-կոսմետոլոգիական ծառայությունների նախապատրաստական և ավարտական աշխատանքների իրականացում,
 6. բոլոր տեսակի մաշկի խնամքի մեթոդների իմացություն և իրականացում,
 7. դեկորատիվ կոսմետիկայի տեսակների իմացություն և կիրառում` ինչպես արտաքինի և տարիքային կորեկցիայի, այնպես էլ զարդարման և առանձին թերությունների քողարկման նպատակով,
 8. դիմահարդարման տեխնոլոգիաների իմացություն և իրականացում,
 9. հոնքերի շտկման եղանակների իմացություն և իրականացում,
 10. թարթիչների սերտաճեցման և լամինացիայի տեխնոլոգիաների իմացություն և իրականացում,
 11. մազահեռացման տեսակների իմացություն և կիրառում: