02.10.2022թ., Կիրակի

«ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ»
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 4-ՐԴ ԿՈՒՐՍԻ
ՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐԻ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

 
ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԱՆՈՒՆԸ ՍՏՈՒԳԱՐՔ

ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ

ՍՏՈՒԳԱՐՔ 

ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
Քույրական գործը վիրաբուժությունում   1 2
Քույրական գործը մաշկավեներ. հիվանդ. ժամանակ   1  
Քույրական գործը թերապիայում   1 2
Կլինիկական դեղաբանություն   1  
Քույրական գործը մանկաբուժությունում   1 2
Քույրական գործը նյարդ. հիվանդ. ժամանակ   1  
Քույրական գործը քիթ-կոկորդ-ականջի հիվանդութ. ժամ.   1  
Քույրական գործը ակնաբուժությունում   1  
Վերակենդ. և ինտենսիվ թերապ. հիմունքներ   1  
Քույրական գործը հոգեկան հիվանդ. ժամանակ   2  
Քույրական գործը հերիատրիայում   2  
Վերականգնողական և ավանդ. բժշկ. հիմունքներ   2  
Աղետների բժշկություն     2
ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ`
1-ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ, 2-ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ