01.10.2022թ., Շաբաթ

ՄՈԴՈւԼԱՅԻՆ ԴԱՍԱՑՈւՑԱԿՆԵՐ


ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՐՍ ԴԱՍԱՑՈւՑԱԿ
Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում 1
Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում 2
Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում 3
Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում 4
Համակարգիչների շահագործում 1
Մանկաբարձական գործ 3
Քույրական գործ 1
Քույրական գործ 2
Քույրական գործ 3
Քույրական գործ 4
Դեղագործություն 3
Նախադպրոցական կրթություն 2
Նախադպրոցական կրթություն 3
Ատաղձագործական, ապակեգործական, մանրահատակագործական աշխատանքներ 1
Ատաղձագործական, ապակեգործական, մանրահատակագործական աշխատանքներ 2
Ատաղձագործական, ապակեգործական, մանրահատակագործական աշխատանքներ 3
Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում (մատնահարդար) 1
Խոհարարական գործ 1

 

ՀԵՌԱԿԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՐՍ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ
Նախադպրոցական կրթություն (հեռակա) 1-ին