02.10.2022թ., Կիրակի

ՀԵՌԱՎԱՐ ՈւՍՈւՑՈւՄ


Հարգելի այցելու, կորոնավիրուսի տարածման հետևանքով ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված՝ Գորիսի պետական քոլեջը մարտի 17-ից անցել է հեռավար (առցանց) ուսուցման: Այս էջում կարող եք գտնել հեռավար (առցանց) ուսուցման աշխատանքն արդյունավետ կազմակերպելու համար փաստաթղթային ձևանմուշների օրինակներ, մոդուլային և առարկայական ծրագրեր, մասնագիտությունների կրթական չափորոշիչներ:

2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի մոդուլային դասացուցակներ
2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի դասացուցակներ
Դասախոսների, վարպետների և ուսանողների էլեկտրոնային փոստի հասցեներ
Քոլեջի կայքի «Էլեկտրոնային գրադարան» բաժինը
Ավագ դպրոցների առարկաների չափորոշիչներ եւ ծրագրեր
Դպրոցական դասագրքերի անփոխարինելի գրադարան
Քոլեջի առարկայական ծրագրեր եւ մեթոդական ուղեցույցներ
Ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր
Պետական կրթական չափորոշիչներ
Քոլեջի 2018-2019 ուստարվա ավարտական քննությունների եւ պետական ամփոփիչ ատեստավորման ժամանակացույցը, հարցաշարերը
ՈԱԱԿ-ն առաջարկում է առցանց ուսուցման որակի ապահովման որոշ ուղենիշներ։ Քոլեջների համար ուղենիշներին ծանոթանալու համար անցեք հղմամբ

 

 

ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ԹՂԹԵՐԻ ՁԵՎԱՆՄՈՒՇՆԵՐ
 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹ  
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆ  
ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՆՅՈՒԹ  
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԹԵՐԹ (տեսական)  
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԹԵՐԹ (գործնական)  
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՄՓՈՓ ԹԵՐԹ (անհատական)  
ՄՈԴՈՒԼԻ ՅՈՒՐԱՑՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՄՓՈՓ ԹԵՐԹ (գնահատման թերթիկի հետ միասին)  
ԱՅԼ ԹՂԹԵՐԻ ՁԵՎԱՆՄՈՒՇՆԵՐ
 
   
ՄՈԴՈՒԼԻ/ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԹԵՄԱՏԻԿ ՊԼԱՆԻ ՇԱՊԻԿ (ԱՄԲԻՈՆ)
ՄՈԴՈՒԼԻ/ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԹԵՄԱՏԻԿ ՊԼԱՆԻ ՇԱՊԻԿ (ՄԵԹՈԴՄԻԱՎՈՐՈՒՄ)  
ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՓԱԹԵԹ (ՕՐԱԳԻՐ)
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԹԵՄԱՏԻԿ ՊԼԱՆԻ ՏՈՂԱՇԱՐ
ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇԱՊԻԿ
ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇԱՊԻԿ
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇԱՊԻԿ
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇԱՊԻԿ
ՌԵՖԵՐԱՏԻ ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ
ԿՈՒՐՍԱՅԻՆԻ ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ