01.10.2022թ., Շաբաթ

0612.02.5. «ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈԻՄ»

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԻ ՏԵԽՆԻԿ-ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՂ

0611.01.4. «ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ»

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ

0916.01.5. «ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ»

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ ԴԵՂԱԳՈՐԾ

0912.02.5. «ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԳՈՐԾ»

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ ՄԱՆԿԱԲԱՐՁ

0913.02.5. «ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ»

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐ/ԲՈՒԺԵՂԲԱՅՐ

0112.01.5. «ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ»

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿ

1012.01.4. «ՎԱՐՍԱՎԻՐԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ ԵՎ ԶԱՐԴԱՅԻՆ ԴԻՄԱՀԱՐԴԱՐՈՒՄ»

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ ՎԱՐՍԱՀԱՐԴԱՐ

1012.01.4. «ՎԱՐՍԱՎԻՐԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ ԵՎ ԶԱՐԴԱՅԻՆ ԴԻՄԱՀԱՐԴԱՐՈՒՄ» 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ ՄԱՏՆԱՀԱՐԴԱՐ

0732.06.4. «ԱՏԱՂՁԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ՄԱՆՐԱՀԱՏԱԿԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ԱՊԱԿԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ ՀՅՈՒՍՆ

1013.03.4. «ԽՈՀԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ»

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ ԽՈՀԱՐԱՐ

0723.03.4. «ԿԱՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ»

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ ՀԱԳՈՒՍՏԻ ԴԵՐՁԱԿ-ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՂ

0213.02.5. «ԳԵՂԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔԱՆԴԱԿԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ»

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ ՔԱՐԵ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ԻՐԵՐԻ ՓՈՐԱԳՐՈՂ