02.10.2022թ., Կիրակի

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
0721.01.4 «ՀԱՑԱԹԽՄԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ»
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Մասնագետի որակավորումը` հացթուխ
Կրթությունը` նախնական մասնագիտական (արհեստագործական)
Կրթության հիմքը՝  միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ
Կրթության տևողությունը՝  միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ - 1 տարի
Ուսուցման ձևը` առկա (ցերեկային)
Անվճար և վճարովի
Ուսման վճարի չափը՝ 100․000 դրամ

Ընդունելությունը՝ առանց քննության:

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 0721.01.4 «Հացաթխման արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտության 0721.01.01.4 «Հացթուխ» որակավորմամբ մասնագետն իրականացնում է հետևյալ զբաղմունքները.

  1. Խմոր հունցող
  2. հացթուխ
  3. ձևավորող
  4. հարդարող
  5. փաթեթավորող:

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 0721.01.4 «Հացաթխման արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտության 0721.01.01.4 «Հացթուխ» որակավորմամբ մասնագետի մասնագիտական գործունեության պարտականություններն են.

  1. ըստ արտադրանքի տեսակների ապահովել տեխնոլոգիական գործընթացի բոլոր փուլերի իրականացումը,
  2. արտադրության բոլոր փուլերում ապահովել տեխնոլոգիական ռեժիմներին ներկայացվող պահանջների պահպանումը,
  3. ապահովել տեխնոլոգիակա մեքենաների և սարքավորումների արդյունավետ և նպատակային շահագործումը,
  4. հսկողություն իրականացնել արտադրանքի արտադրության գործընթացի բոլոր փուլերի նկատմամբ: