02.10.2022թ., Կիրակի

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
0715.02.4 «ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ՝ ՃՆՇՄԱՄԲ»
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Մասնագետի որակավորումը` դարբին
Կրթությունը` նախնական մասնագիտական (արհեստագործական)
Կրթության հիմքը՝  հիմնական ընդհանուր կրթությամբ
Կրթության տևողությունը՝  հիմնական ընդհանուր կրթությամբ - 3 տարի
Ուսուցման ձևը` առկա (ցերեկային)
Անվճար և վճարովի

Ուսման վճարի չափը՝ 100․000 դրամ

Ընդունելությունը՝ առանց քննության:

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 0715․02․4 «Մետաղների մշակման տեխնոլոգիա՝ ճնշմամբ» մասնագիտության «Դարբին» որակավորմամբ մասնագետն իրականացնում է հետևյալ զբաղմունքները.

  1. ձեռքով, մուրճով և մամլիչով ջերմային մշակմամբ մետաղանյութերի կռում
  2. ձեռքով, մուրճով և մամլիչով ջերմային մշակմամբ մանրամասների պատրաստում և վերանորոգում
  3. մամլիչով մանրամասների ջերմային դրմում։

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 0715․02․4 «Մետաղների մշակման տեխնոլոգիա՝ ճնշմամբ» մասնագիտության «Դարբին» որակավորմամբ մասնագետի մասնագիտական գործունեության պարտականություններն են.

  1. մամլիչ, մեքենայական մուրճ և ամբարձիչ մեխանիզմ կառավարելը
  2. նախապատրաստվածք, տեխնոլոգիական և պահող գործիքներ ընտրելը
  3. մետաղանյութի տաքացման ռեժիմ ընտրելը
  4. դարբնոցային վառարանում մետաղանյութեր տաքացնելը
  5. ձեռքով , մեքենայական մուրճով և մամլիչով ջերմային մշակման գործույթներ իրականացնելը
  6. ձեռքով, մեքենայական մուրճով և մամլիչով նախապատրաստվածքներ կռելը և դրոշմելը։