02.10.2022թ., Կիրակի
«ՎԱՐՍԱՎԻՐԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ ԵՎ ԶԱՐԴԱՅԻՆ ԴԻՄԱՀԱՐԴԱՐՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 1-ԻՆ ԿՈՒՐՍԻ
ՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐԻ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
 
ԱՌԱՐԿԱՅԻ/ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՍՏՈՒԳԱՐՔ

ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ

ՍՏՈՒԳԱՐՔ

ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ 2    
Իրավունքի հիմունքներ 2    
Պատմություն 1    
Անգլերեն լեզու 1 2  
Ֆիզկական կուլտուրա 1 2  
Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ 1 2  
Հատուկ նկարչություն   2  
Աշխատանքային գործունեության ընդհանուր հմտություններ   2  
Հաղորդակցություն   1  
Համակարգչային օպերատորություն   2  
Էկոլոգիայի և լանդշաֆտագիտության հիմունքներ   2  
Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր 2    
Անվտանգություն և առաջին օգնություն   1  
Ընտանեկան կյանքի նախապատրաստման հիմունքներ 2    
Սանիտարիայի և հիգիենայի պահպանում   1  
Վարսավիրական գործիքներով և սարքավորումներով աշխատելու սկզբնական հմտություններ   1  
Մազերի խնամք և նախապատրաստում   1  
Կանանց մազերի կտրում   1  
Տղամարդկանց մազերի կտրում   2  
Մազերի հարդարում   1  
Մազերի քիմիական գանգրացում   2  
Մազերի քիմիական ուղղում   2  
Մազերի ներկում   2  
Կտրվածքների և սանրվածքների մոդելավորում   1  
Պարզ և բարդ հանդիսավոր սանրվածքներ   2  
ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ`
1-ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ, 2-ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ