06.10.2022թ., Հինգշաբթի
  
 «Գորիսի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ը պայմանագրեր է կնքել Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի, ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի, Գորիսի պետական համալսարանի հետ, ըստ որի` քոլեջի շրջանավարտները` ուսման բարձր առաջադիմություն ունենացած, կարող են առանց ընդունելության քննությունների ուսումը շարունակել նշված բուհերի համապատասխան բաժինների 2-3րդ կուրսերում:
Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կայքերը․
  • Գորիսի պետական համալսարանի կայքը
  • Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կայքը
  • Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի կայքը
  • Եվրասիա միջազգային համալսարանի կայքը
  • Երևանի «Հայբուսակ» համալսարանի կայքը

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ


Համագործակցության պայմանագիր Գորիսի պետական քոլեջի և Եվրասիա միջազգային համալսարանի միջև

Համագործակցության պայմանագիր Գորիսի պետական քոլեջի և Գորիսի պետական համալսարանի միջև

Համագործակցության պայմանագիր Գորիսի պետական քոլեջի և Երևանի Խ․ Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի միջև

Համագործակցության պայմանագիր Գորիսի պետական քոլեջի և Երևանի «Հայբուսակ» համալսարանի միջևԳորիսի պետական քոլեջի ուսումնական, արտադրական և նախաավարտական պրակտիկաները, որպես կանոն, անց են կացվում պրակտիկայի ծրագրի կատարումն ապահովելու համար բավարար կահավորում, պայմաններ ու տեխնիկական հագեցում ունեցող ուսումնական, ուսումնա-արտադրական արհեստանոցներում, ուսումնական տնտեսություններում, ուսումնափորձնական տեղամասերում, ուսումնական հաստատության այլ ուսումնաօժանդակ օբյեկտներում, ինչպես նաև արտադրական կազմակերպություններում, հաստատություններում: 

Ստորև ներկայացված են Գորիսի պետական քոլեջի պրակտիկաների կազմակերպման և անցկացման համար կազմակերպությունների, անհատ ձեռներեցների հետ կնքավ պայմանագրերը՝ ըստ մասնագիտությունների։

0612.02.5. «ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈԻՄ»

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԻ ՏԵԽՆԻԿ-ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՂ

0611.01.4. «ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ»

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ

0916.01.5. «ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ»

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ ԴԵՂԱԳՈՐԾ

0912.02.5. «ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԳՈՐԾ»

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ ՄԱՆԿԱԲԱՐՁ

0913.02.5. «ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ»

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐ/ԲՈՒԺԵՂԲԱՅՐ

0112.01.5. «ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ»

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿ

1012.01.4. «ՎԱՐՍԱՎԻՐԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ ԵՎ ԶԱՐԴԱՅԻՆ ԴԻՄԱՀԱՐԴԱՐՈՒՄ»

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ ՎԱՐՍԱՀԱՐԴԱՐ

1012.01.4. «ՎԱՐՍԱՎԻՐԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ ԵՎ ԶԱՐԴԱՅԻՆ ԴԻՄԱՀԱՐԴԱՐՈՒՄ» 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ ՄԱՏՆԱՀԱՐԴԱՐ

1012.01.4. «ՎԱՐՍԱՎԻՐԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ ԵՎ ԶԱՐԴԱՅԻՆ ԴԻՄԱՀԱՐԴԱՐՈՒՄ»

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ ԴԻՄԱՀԱՐԴԱՐ

0732.06.4. «ԱՏԱՂՁԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ՄԱՆՐԱՀԱՏԱԿԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ԱՊԱԿԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ ՀՅՈՒՍՆ

1013.03.4. «ԽՈՀԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ»

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ ԽՈՀԱՐԱՐ

0723.03.4. «ԿԱՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ»

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ ՀԱԳՈՒՍՏԻ ԴԵՐՁԱԿ-ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՂ

0214.04.4. «ԳՈՐԳԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԺԱՆՅԱԿԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ»

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ ԳՈՐԳԱԳՈՐԾ

0213.02.5. «ԳԵՂԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔԱՆԴԱԿԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ»

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ ՔԱՐԵ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ԻՐԵՐԻ ՓՈՐԱԳՐՈՂ

0715.02.4 «ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ՝ ՃՆՇՄԱՄԲ»

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ ԴԱՐԲԻՆ

0721.01.4. «ՀԱՑԱԹԽՄԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ»

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ ՀԱՑԹՈՒԽ