06.10.2022թ., Հինգշաբթի
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐ ԵՎ ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ  
0613.01.5 «ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ»  
0912.02.5 «ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԳՈՐԾ»
0916.01.5 «ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ»
0913.02.5 «ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ»
0611.01.4 «ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ»
0112.01.5 «ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ»
0212.01.5 «ԴԻԶԱՅՆ (ԸՍՏ ՃՅՈՒՂԵՐԻ)»
1015.01.5 «ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ»
1012.01.4 «ՎԱՐՍԱՎԻՐԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ ԵՎ ԶԱՐԴԱՅԻՆ ԴԻՄԱՀԱՐԴԱՐՈՒՄ» (ՎԱՐՍԱՀԱՐԴԱՐ)
1013.03.4 «ԽՈՀԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ»
0732.06.4 «ԱՏԱՂՁԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ՄԱՆՐԱՀԱՏԱԿԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ԱՊԱԿԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»
0723.03.4 «ԿԱՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ»
1012.01.4 «ՎԱՐՍԱՎԻՐԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ ԵՎ ԶԱՐԴԱՅԻՆ ԴԻՄԱՀԱՐԴԱՐՈՒՄ» (ՄԱՏՆԱՀԱՐԴԱՐ)
1012.02.5 «ԿՈՍՄԵՏԻԿԱ ԵՎ ԴԻՄԱՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՐՎԵՍՏ» (ԿՈՍՄԵՏՈԼՈԳ)
0214.04.4 «ԳՈՐԳԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԺԱՆՅԱԿԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ»
0213.01.4 «ԳԵՂԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔԱՆԴԱԿԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ»
0721.01.4 «ՀԱՑԱԹԽՄԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ»
0715.02.4 «ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ՝ ՃՆՇՄԱՄԲ»