02.10.2022թ., Կիրակի

«ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 


«Գորիսի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրությունը (2012 թվականի տարբերակ)
«Գորիսի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրության փոփոխություն (2021թ․)
«Գորիսի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրության 2021-ի փոփոխված տարբերակ (առանց հաստատման)