02.10.2022թ., Կիրակի

 

 

ՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ/ՀՏ ԵՎ ԱՀԾԱ 3-ՐԴ ԿՈՒՐՍ
 
ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԱՆՈՒՆԸ ՍՏ. ՏԱՐԲ. ՍՏ. ՔՆՆ.
Իրավունքի հիմունքներ    I  
Ֆիզիկական կուլտուրա I    
Քաղ. պաշտ. և արտ. իրավ. հիմնահարցեր   II  
Հաղորդակցության հմտություններ   I  
Դիֆ. և ինտեգրալ հաշվի կիրառությունը     I
Արտադրության կազմակերպում   I  
Կազմակերպության մարքեթինգային գործունեություն   I  
Կառավարման գործունեության կազմակերպում   I  
Էլեկտրոնային աղյուսակներ   I  
Կիրառական հավելվածների ստեղծման միջոցներ   I  
Հավանականության տեսություն և մաթեմ. վիճակագրություն     I
Ինտերպոլացիա և դիֆերենց. հավասար. լուծման մեթոդներ   I  
Համակարգչային ցանցեր, սարք., ինֆորմ. պաշտ. և հասցե. համակարգը ցանց.    I  
Տեղեկատվության ապահովման տեխնիկական միջոցներ   I  
Տեղեկատվության պաշտպանությունը համակարգչում   I  
ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ`
I-ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ, II-ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ