02.10.2022թ., Կիրակի

 

 

ՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ/ՀՏ ԵՎ ԱՀԾԱ 4-ՐԴ ԿՈՒՐՍ
 
ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԱՆՈՒՆԸ ՍՏ. ՏԱՐԲ. ՍՏ. ՔՆՆ.
Ֆիզիկական կուլտուրա   I  
Օբյեկտ կողմնորոշված մոդելի կիրառումը   I  
Օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորման կոդի մշակում   I  
Դիսկրետ մաթեմ. կիրառությունը տնտեսության տարբեր ոլորտներում   I  
Web տեխնոլոգիաների կիրառումը   I  
Web ծրագրավորում   I  
Տեղեկատվության անվտանգության ապահովում   I  
Ռելյացիոն տվյալների բազաների նախագծում   I  
Ռելյացիոն տվյալների բազաների ծրագրավորման էլեմենտները   I  
Վեկտորային գրաֆիկա   I  
Կետային գրաֆիկա   I  
Դիսկրետ մաթեմատիկայի կիրառությունը տնտեսության տարբեր ոլորտներում   I  
C++ հիմունքներ   I  
       
       
ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ`
I-ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ, II-ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ