06.10.2022թ., Հինգշաբթի
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ, ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
 
ԱՄԲԻՈՆԻ ԿԱԶՄԸ
 
ՕԼՅԱ ՂՈՒԼՅԱՆ
ԱՄԲԻՈՆԻ ՎԱՐԻՉ, ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԴԱՍԱԽՈՍ
ԷԼ. ՓՈՍՏ՝ olyaghulyan@mail.ru
   
 ՍԵՐԳԵՅ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳԾՈՎ ՓՈԽՏՆՕՐԵՆ, ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ԴԱՍԱԽՈՍ
 ԱՐԹՈՒՐ ԽՈՋԱԲԱՂՅԱՆ
ԾՐԱԳՐՉԱՎՈՐՄԱՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԴԱՍԱԽՈՍ
ԷԼ.ՓՈՍՏ՝
sergeyavanesyan@mail.ru
ԷԼ.ՓՈՍՏ՝ 
arturkhojabaghyan@gmail.com
ԱՆԻ ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՀԱՇՎԻ ԵՎ ԵՐԿՐԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԽՈՍ
  ԱՆԻ ՍԱՐԳՅԱՆ
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԽՈՍ
ԷԼ.ՓՈՍՏ՝
dallaqyan-0730@mail.ru
 ԷԼ.ՓՈՍՏ՝
anisargsyan-2207@mail.ru
 ՏԻԳՐԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ԴԱՍԱԽՈՍ
ԱՐՈՒՍ ԱՆԴՐԻՅԱՆ
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ, ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԴԱՍԱԽՈՍ
 ԷԼ.ՓՈՍՏ՝
erevantig@rambler.ru
 ԷԼ.ՓՈՍՏ՝
andriyan.96@mail.ru