02.10.2022թ., Կիրակի

2-ՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿՆԵՐ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՐՍ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ
Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում 1-ԻՆ
Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում 2-րդ
Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում 3-րդ
Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում 4-րդ
Համակարգիչների շահագործում 1-ին
Մանկաբարձական գործ 4-րդ
Քույրական գործ 2-րդ
Քույրական գործ 3-րդ
Քույրական գործ 4-րդ
Դեղագործություն 2-րդ
Նախադպրոցական կրթություն 2-րդ
Նախադպրոցական կրթություն 3-րդ
Ատաղձագործական, ապակեգործական, մանրահատակագործական աշխատանքներ 1-ին
Ատաղձագործական, ապակեգործական, մանրահատակագործական աշխատանքներ 2-րդ
Ատաղձագործական, ապակեգործական, մանրահատակագործական աշխատանքներ 3-րդ
Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում (մատնահարդար) 1-ին
Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում (վարսահարդար) 1-ին
Խոհարարական գործ 1-ին

ՀԵՌԱԿԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՐՍ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ
Նախադպրոցական կրթություն (հեռակա) 2-րդ