02.10.2022թ., Կիրակի
    ՎԵՐԱՆԱՅՎԱԾ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐ  

2203 (ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԴԱՍԻՉԸ՝ 2203)

«ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ» (2013թ․)  

0613.01.5 (ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԴԱՍԻՉԸ՝ 0613.01.01.5)

«ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ» (2019թ․)  

2304 (ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԴԱՍԻՉԸ՝ 2304)

«ՎԱՐՍԱՎԻՐԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ ԵՎ ԶԱՐԴԱՅԻՆ ԴԻՄԱՀԱՐԴԱՐՈՒՄ» (2013թ․)

0611.01.4 (ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԴԱՍԻՉԸ՝ 0611.01.01.4)

«ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ» (2014թ․)

1013.03.4 (ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԴԱՍԻՉԸ՝ 1013.03.01.4)

«ԽՈՀԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ» (2015թ․)

0732.06.4 (ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԴԱՍԻՉԸ՝ 0732.06.02.4)

«ԱՏԱՂՁԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ՄԱՆՐԱՀԱՏԱԿԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ԱՊԱԿԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ» (2015թ․)

0916.01.5 (ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԴԱՍԻՉԸ՝ 0916.01.01.5)

«ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ» (2019թ․)

Չափորոշիչ՝ 

Մոդուլային ծրագիր՝ 

1012.01.4 (ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԴԱՍԻՉԸ՝ 1012․01․01․4)

«ՎԱՐՍԱՎԻՐԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ ԵՎ ԶԱՐԴԱՅԻՆ ԴԻՄԱՀԱՐԴԱՐՈՒՄ» (որակավորումը՝ մատնահարդար) (2020թ․)

Չափորոշիչ՝ 

Մոդուլային ծրագիր՝ 

Նկարագիր՝ 

0913.02.5 (ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԴԱՍԻՉԸ՝ 0913.02.01.5)

«ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ» (2021թ․)

Հրաման՝ 

Չափորոշիչ՝ 

Մոդուլային ծրագիր՝ 

0912.02.5 (ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԴԱՍԻՉԸ՝ 0912.02.01.5)

«ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԳՈՐԾ» (2021թ․)

Հրաման՝ 

Չափորոշիչ՝ 

Մոդուլային ծրագիր՝ 

0112.01.5 (ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԴԱՍԻՉԸ՝ 0112.01.01.5)

«ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ» (2021թ․)

Հրաման՝ 

Չափորոշիչ՝ 

Մոդուլային ծրագիր՝