02.10.2022թ., Կիրակի
 ՊԻՏԱԿ  ԿԱՅՔ ՀԱՍՑԵ 
   Հայկական կրթական միջավայր  
   Հայկական կրթական միջավայր
պաշարների շտեմարան
   Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամ
   ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն  
   Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն  
  Գնահատման և տեստավորման կենտրոն   
  Կրթական ծրագրերի կենտրոն   
   Մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոն (ՄԿՈՒԶԱԿ)  
  «Մասնագիտական կրթություն և ուսուցում»
պորտալ
   ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով