06.10.2022թ., Հինգշաբթի
ԳԼԽԱՎՈՐ » ԼՐԱՀՈՍ » Այլ

Գորիսի պետական քոլեջում իրականացվող հեռավար և առցանց (էլեկտրոնային) ուսուցման վեցերորդ շաբաթի ամփոփում

Նախորդ վեց շաբաթների ընթացքում Գորիսի պետական քոլեջում դասապրոցեսն իրականացվել է հեռավար և առցանց (էլեկտրոնային) եղանակով՝ ըստ մոդուլային դասացուցակների և ուսումնական պրոցեսի ժամանակացույցի: Այս շաբաթների ընթացքում կիրառվել են «ZOOM.US», «VIBER», «WatsApp», «Messenger» «SKYPE» հարթակներն ու գործիքները, ինչպես նաև էլեկտրոնային փոստը:

Վեցերորդ շաբաթավա ընթացքում լեզվահասարակագիտական ամբիոնի վարիչ Աննա Ամարյանի կողմից իրականացվել է դասալսում, դասալսվել է Ռիտա Գրիգորյանը:

Հեռավար և առցանց ուսուցման վեցերրորդ շաբաթվա ընթացքում դասապրոցես է իրականացվել «Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական աշխատանքներ», Դեղագործություն», «Համակարգիչների շահագործում», «Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում», «Քույրական գործ», «Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում», «Նախադպրոցական կրթություն», «Խոհարարական գործ» և «Մանկաբարձական գործ» մասնագիտություններում:

Հայոց լեզվի դասախոս Օլյա Ալեքսանյանի կողմից վեցերորդ շաբաթվա ընթացքում իրականացվել է տեսադասի ձայնագրում «Հայոց լեզու» և «Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ» առարկաներից, որը ներկայացնում ենք ստորև.

«Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

1-ին կուրս

Նունե Եգորյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Աննա Ալեքսանյանը՝ «Հայ գրականություն» առարկայից, Անի Դալլաքյանը՝ «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներ» և «Երկրաչափություն» առարկաներից, Հեղինե Առաքելյանը՝ «Հայոց պատմություն» և «Հասարակագիտություն» առարկաներից, Զարինե Աբգարյանը՝ «Ինֆորմատիկա և ՏՀՏ» առարկայից, Ռիտա Գրիգորյանը՝ «Ռուսաց լեզու» առարկայից, Անի Յուզբաշյանը՝ «Հայոց լեզու» առարկայից, Կամո Բեգլարյանը՝ «ՆԶՊ» առարկայից, Հարութ Օհանյանը՝ «Ֆիզկուլտուրա» առարկայից:

2-րդ կուրս

Անի Դալլաքյանը՝ «Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշվի կիրառություններ» մոդուլից, Անուշ Փարսյանը՝ «Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ» առարկայից, Անի Սարգսյանը՝ «Տնտեսագիտության հիմունքներ» առարկայից, Սուսան Սահակյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Սերգեյ Ավանեսյանը՝ «Օպերացիոն համակարգեր» մոդուլից, Զարինե Աբգարյանը՝ «Ծրագրավորման հիմունքներ» և «Տեքստային և գործարար փաստաթղթերի մշակման տեխնոլոգիա» մոդուլներից, Արուս Անդրիյանը՝ «Դիսկրետ մաթեմատիկայի հիմունքներ», «Անալիտիկ երկրաչափության տարրեր» և «Գծային հանրահաշվի տարրերը և ֆունկցիոնալ հավասարումների լուծման մոտավոր մեթոդները» մոդուլներից, Հարութ Օհանյանը՝ «Ֆիզկուլտուրա» առարկայից:

3-րդ կուրս

Զարինե Աբգարյանը՝ «Կիրառական հավելվածների ստեղծում» մոդուլից, Անի Սարգսյանը՝ «Կառավարման գործունեության կազմակերպում» մոդուլից, Տիգրան Հարությունյանը՝ «Համակարգչային ցանցեր, սարքավորումներ, ինֆորմացիայի պաշտպանությունը և հասցեավորման համակարգը ցանցերում» մոդուլից:

4-րդ կուրս

Սերգեյ Ավանեսյանը՝ «Տեղեկատվության անվտանգություն», «Web ծրագրավորում», «Գրաֆիկական ինտերֆեյսի ծրագրավորում» մոդուլներից, Անի Դալլաքյանը՝ ուսումնական պարկտիկայից, Տիրգրան Հարությունյանը՝ ուսումնական պրակտիկայից:

«Համակարգիչների շահագործում» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

Անի Սարգսյանը՝ «Ձեռներեցություն» մոդուլից, Զարինե Աբգարյանը՝ «Ներկայացումների պատրաստման խմբագիր» և «Էլեկտրոնային աղյուսակներ» մոդուլներից, Նունե Եգորյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Օլյա Ալեքսանյանը՝ «Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ» առարկայից:

«Քույրական գործ» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

1-ին կուրս

Նունե Եգորյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Աննա Ալեքսանյանը՝ «Հայ գրականություն» առարկայից, Անի Դալլաքյանը՝ «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներ» և «Երկրաչափություն» առարկաներից, Հեղինե Առաքելյանը՝ «Հայոց պատմություն» և «Հասարակագիտություն» առարկաներից, Զարինե Աբգարյանը՝ «Ինֆորմատիկա և ՏՀՏ» առարկայից, Ռիտա Գրիգորյանը՝ «Ռուսաց լեզու» առարկայից, Անի Յուզբաշյանը՝ «Հայոց լեզու» առարկայից, Կամո Բեգլարյանը՝ «ՆԶՊ» առարկայից, Հարութ Օհանյանը՝ «Ֆիզկուլտուրա» առարկայից, Աննա Ամարյանը՝ «Կենսաբանություն» առարկայից, Ալիսա Սիմոնյանը՝ «Քիմիա» առարկայից:

2-րդ կուրս

Հարութ Օհանյանը՝ «Ֆիզկուլտուրա» առարկայից, Աննա Ամարյանը՝ «Ընդհանուր հիգիենա էկոլոգիայի հիմունքներով» և «Մարդու կենսագործունեության փուլերը և քույրական ծառայությունները տարբեր սեռատարիքային խմբերում» առարկաներից, Լիաննա Գևորգյանը՝ «Անատոմիա, ֆիզիոլոգիա՝ պաթոլոգիայի հիմունքներով» առարկայից, Սուսան Սահակյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Ռիտա Գրիգորյանը՝ «Ռուսաց լեզու» առարկայից, Կամո Բեգլարյանը՝ «Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր» առարկայից:

3-րդ կուրս

Բելա Վարդանյանը՝ «Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ» առարկայից, Զարինե Աբգարյանը՝ «Համակարգչային օպերատորություն» առարկայից, Լիաննա Գևորգյանը՝ «Ընտանեկան բուժքույրության հիմունքներ» առարկայից, Հարութ Օհանյանը՝ «Ֆիզկուլտուրա» առարկայից:

4-րդ կուրս

Մարգարիտա Զադայանը՝ «Աղետների բժշկություն» առարկայից, Լիաննա Գևորգյանը՝ «Քույրական գործը հերիատրիայում» առարկայից:

«Մանկաբարձական գործ» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

3-րդ կուրս

Բելա Վարդանյանը՝ «Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ» առարկայից, Զարինե Աբգարյանը՝ «Համակարգչային օպերատորություն» առարկայից, Հարութ Օհանյանը՝ «Ֆիզկուլտուրա» առարկայից:

«Դեղագործություն» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

3-րդ կուրս

Ալիսա Սիմոնյանը՝ «Դեղագործական քիմիա», «Կլինիկական պաթոլոգիա և առաջին բուժօգնություն» առարկաներից, Հարութ Օհանյանը՝ «Ֆիզկուլտուրա» առարկայից, Մարգարիտա Զադայանը՝ «Աղետների բժշկություն» առարկայից:

«Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

Աննա Ամարյանը՝ «Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ» առարկայից, Տիգրան Հարությունյանը՝ «Ձեռներեցություն» մոդուլից, Լուսինե Բաբայանը՝ «Եղունգների գեղարվեստական ձևավորում (ձեռքերի և ոտքերի)» մոդուլից, Սուսան Սահակյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Օլյա Ալեքսանյանը՝ «Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ» առարկայից, Կամո Բեգլարյանը՝ «Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր» առարկայից:

«Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

2-րդ կուրս

Սուսան Սահակյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Ռիտա Գրիգորյանը՝ «Ռուսաց լեզու» առարկայից, Աննա Ալեքսանյանը՝ «Մանկական գրականություն և ժողովրդական բանահյուսություն» մոդուլից, Կամո Բեգլարյանը՝ «Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր» առարկայից:

3-րդ կուրս

Աննա Ալեքսանյանը՝ «Գրականություն» մոդուլից, Անի Դալլաքյանը՝ «Մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորման մեթոդիկա» մոդուլից, Զարինե Աբգարյանը՝ «Համակարգչային օպերատորություն» մոդուլից, Լիաննա Գևորգյանը՝ «Բնագիտություն և բնության հետ ծանոթացման մեթոդիկա» առարկայից:

«Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական աշխատանքներ» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

1-ին կուրս

Աննա Ալեքսանյանը՝ «Հայ գրականություն» առարկայից, Օլյա Ալեքսանյանը՝ «Հայոց լեզու» առարկայից, Ալիսա Սիմոնյանը՝ «Քիմիա» առարկայից, Անի Սարգսյանը՝ «Ձեռներեցություն» մոդուլից:

2-րդ կուրս

Աննա Ալեքսանյանը՝ «Հայ գրականություն» առարկայից, Անի Դալլաքյանը՝ «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներ» և «Երկրաչափություն» առարկաներից, Օլյա Ալեքսանյանը՝ «Հայոց լեզու» առարկայից, Դավիթ Ջուլհակյանը՝ «Հայոց պատմություն» առարկայից, Կամո Բեգլարյանը՝ «ՆԶՊ» առարկայից:

3-րդ կուրս

Աննա Ալեքսանյանը՝ «Հայ գրականություն» առարկայից, Օլյա Ալեքսանյանը՝ «Հայոց լեզու» առարկայից,  Ռիտա Գրիգորյանը՝ «Ռուսաց լեզու» առարկայից:

«Խոհարարական գործ» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

Տիգրան Հարությունյանը՝ «Ձեռներեցություն» մոդուլից, Օլյա Ալեքսանյանը՝ «Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ» առարկայից, Զարինե Աբգարյանը՝ «Համակարգչային օպերատորություն» մոդուլից, Հարութ Օհանյանը՝ «Ֆիզկուլտուրա» առարկայից:

Գորիսի պետական քոլեջում հեռավար և առցանց (էլեկտրոնային) եղանակով դասապրոցեսը՝ ըստ դասացուցակների շարունակվում է:
 

ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ: Այլ | ԱՎԵԼԱՑՐԵԼ Է: ԽՄԲԱԳԻՐ (30.04.2020)
ԴԻՏՈՒՄՆԵՐ: 984 | ՎԱՐԿԱՆԻՇ: 0.0/0
ԱՐՇԱՎ 2011թ.
ԱՐՇԱՎ 2011թ.

Գորիսի պետական քոլեջի դասախոսների և ուսանողների ընկերական հանդիպումը վոլեյբոլ  մարզաձևում
Գորիսի պետական քոլեջի դասախոսների և ուսանողների ընկերական հանդիպումը վոլեյբոլ մարզաձևում

Գորիսի պետական քոլեջում մեկնարկել է աշխատակիցների համար նախատեսված համակարգչային օպերատորության դասընթացը
Գորիսի պետական քոլեջում մեկնարկել է աշխատակիցների համար նախատեսված համակարգչային օպերատորության դասընթացը

Գորիսի պետական քոլեջում՝  Ամանորին եւ Սուրբ Ծննդին ընդառաջ
Գորիսի պետական քոլեջում՝ Ամանորին եւ Սուրբ Ծննդին ընդառաջ

ԳՊՔ-ում  կայացավ  ինտելեկտուալ խաղ-մրցույթ՝ նվիրված Մայիսյան հերոսամարտերին և Հայաստանի Առաջին Հանրապետության 100-ամյակին
ԳՊՔ-ում կայացավ ինտելեկտուալ խաղ-մրցույթ՝ նվիրված Մայիսյան հերոսամարտերին և Հայաստանի Առաջին Հանրապետության 100-ամյակին

Գորիսի պետական քոլեջում մեկնարկել են պետական ատեստավորման ամփոփիչ քննությունները
Գորիսի պետական քոլեջում մեկնարկել են պետական ատեստավորման ամփոփիչ քննությունները