01.10.2022թ., Շաբաթ
ԳԼԽԱՎՈՐ » ԼՐԱՀՈՍ » Այլ

Գորիսի պետական քոլեջում իրականացվող հեռավար և առցանց (էլեկտրոնային) ուսուցման յոթերորդ շաբաթի ամփոփում

Գորիսի պետական քոլեջում արդեն յոթ շաբաթ է ուսումնական պրոցեսն իրականացվում է հեռավար և առցանց (էլեկտրոնային) եղանակով՝ ըստ մոդուլային դասացուցակների և ուսումնական պրոցեսի ժամանակացույցի:

Հեռավար և առցանց ուսուցման յոթերորդ շաբաթվա ընթացքում դասապրոցես է իրականացվել «Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական աշխատանքներ», «Համակարգիչների շահագործում», «Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում», «Քույրական գործ», «Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում», «Նախադպրոցական կրթություն», «Խոհարարական գործ» և «Մանկաբարձական գործ» մասնագիտություններում:

«Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

1-ին կուրս

Նունե Եգորյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Աննա Ալեքսանյանը՝ «Հայ գրականություն» առարկայից, Անի Դալլաքյանը՝ «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներ» և «Երկրաչափություն» առարկաներից, Զարինե Աբգարյանը՝ «Ինֆորմատիկա և ՏՀՏ» առարկայից, Ռիտա Գրիգորյանը՝ «Ռուսաց լեզու» առարկայից, Անի Յուզբաշյանը՝ «Հայոց լեզու» առարկայից, Հարութ Օհանյանը՝ «Ֆիզկուլտուրա» առարկայից:

2-րդ կուրս

Անի Սարգսյանը՝ «Տնտեսագիտության հիմունքներ» առարկայից, Սուսան Սահակյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Զարինե Աբգարյանը՝ «Ծրագրավորման հիմունքներ» և «Տեքստային և գործարար փաստաթղթերի մշակման տեխնոլոգիա» մոդուլներից, Հարութ Օհանյանը՝ «Ֆիզկուլտուրա» առարկայից, Ռիտա Գրիգորյանը՝ «Ռուսաց լեզու» առարկայից:

3-րդ կուրս

Զարինե Աբգարյանը՝ «Կիրառական հավելվածների ստեղծում» մոդուլից, Անի Սարգսյանը՝ «Կառավարման գործունեության կազմակերպում» մոդուլից, Տիգրան Հարությունյանը՝ «Համակարգչային ցանցեր, սարքավորումներ, ինֆորմացիայի պաշտպանությունը և հասցեավորման համակարգը ցանցերում» մոդուլից:

4-րդ կուրս

Անի Դալլաքյանը՝ ուսումնական պարկտիկայից, Տիրգրան Հարությունյանը՝ ուսումնական պրակտիկայից:

«Համակարգիչների շահագործում» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

Անի Սարգսյանը՝ «Ձեռներեցություն» մոդուլից, Զարինե Աբգարյանը՝ «Ներկայացումների պատրաստման խմբագիր» և «Էլեկտրոնային աղյուսակներ» մոդուլներից, Նունե Եգորյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Աննա Ամարյանը՝ «Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ» առարկայից:

«Քույրական գործ» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

1-ին կուրս

Նունե Եգորյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Աննա Ալեքսանյանը՝ «Հայ գրականություն» առարկայից, Անի Դալլաքյանը՝ «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներ» և «Երկրաչափություն» առարկաներից, Զարինե Աբգարյանը՝ «Ինֆորմատիկա և ՏՀՏ» առարկայից, Ռիտա Գրիգորյանը՝ «Ռուսաց լեզու» առարկայից, Անի Յուզբաշյանը՝ «Հայոց լեզու» առարկայից, Հարութ Օհանյանը՝ «Ֆիզկուլտուրա» առարկայից:

2-րդ կուրս

Աննա Ամարյանը՝ «Ընդհանուր հիգիենա էկոլոգիայի հիմունքներով» և «Մարդու կենսագործունեության փուլերը և քույրական ծառայությունները տարբեր սեռատարիքային խմբերում» առարկաներից, Լիաննա Գևորգյանը՝ «Անատոմիա, ֆիզիոլոգիա՝ պաթոլոգիայի հիմունքներով» առարկայից, Սուսան Սահակյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Ռիտա Գրիգորյանը՝ «Ռուսաց լեզու» առարկայից:

3-րդ կուրս

Բելա Վարդանյանը՝ «Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ» առարկայից, Զարինե Աբգարյանը՝ «Համակարգչային օպերատորություն» առարկայից, Լիաննա Գևորգյանը՝ «Ընտանեկան բուժքույրության հիմունքներ» առարկայից, Սոնա Անտոնյանը՝ «Քույրական գործը մանկաբուժությունում» առարկայից, Սուսան Հայրապետյանը՝ «Քույրական գործը թերապիայում» առարկայից, Հակոբ Օրդյանը՝ «Իրավունքի հիմունքներ» առարկայից:

«Մանկաբարձական գործ» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

3-րդ կուրս

Բելա Վարդանյանը՝ «Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ» առարկայից, Զարինե Աբգարյանը՝ «Համակարգչային օպերատորություն» առարկայից, Սոնա Անտոնյանը՝ «Մանկաբուժություն» առարկայից, Սուսան Հայրապետյանը՝ «Թերապիա» առարկայից, Հակոբ Օրդյանը՝ «Իրավունքի հիմունքներ» առարկայից:

«Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

Աննա Ամարյանը՝ «Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ» առարկայից, Տիգրան Հարությունյանը՝ «Ձեռներեցություն» մոդուլից, Լուսինե Բաբայանը՝ «Եղունգների գեղարվեստական ձևավորում (ձեռքերի և ոտքերի)» մոդուլից, Սուսան Սահակյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Օլյա Ալեքսանյանը՝ «Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ» առարկայից:

«Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

2-րդ կուրս

Սուսան Սահակյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Ռիտա Գրիգորյանը՝ «Ռուսաց լեզու» առարկայից, Աննա Ալեքսանյանը՝ «Մանկական գրականություն և ժողովրդական բանահյուսություն» մոդուլից, Անուշ Փարսյանը՝ «Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ» առարկայից:

«Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական աշխատանքներ» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

1-ին կուրս

Օլյա Ալեքսանյանը՝ «Հայոց լեզու» առարկայից, Ալիսա Սիմոնյանը՝ «Քիմիա» առարկայից:

2-րդ կուրս

Անի Դալլաքյանը՝ «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներ» և «Երկրաչափություն» առարկաներից, Օլյա Ալեքսանյանը՝ «Հայոց լեզու» առարկայից:

3-րդ կուրս

Օլյա Ալեքսանյանը՝ «Հայոց լեզու» առարկայից,  Ռիտա Գրիգորյանը՝ «Ռուսաց լեզու» առարկայից:

«Խոհարարական գործ» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

Տիգրան Հարությունյանը՝ «Ձեռներեցություն» մոդուլից, Օլյա Ալեքսանյանը՝ «Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ» առարկայից, Նունե Եգորյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից:

Գորիսի պետական քոլեջում հեռավար և առցանց (էլեկտրոնային) եղանակով դասապրոցեսը՝ ըստ դասացուցակների շարունակվում է: Նաև մոտենում է 2019-2020 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի ավարտը և ըստ ուսումնական ժամանակացույցի մասնագիտությունները մոտենում են ավարտական ամփոփիչ շաբաթներին:
 

ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ: Այլ | ԱՎԵԼԱՑՐԵԼ Է: ԽՄԲԱԳԻՐ (09.05.2020)
ԴԻՏՈՒՄՆԵՐ: 667 | ՎԱՐԿԱՆԻՇ: 0.0/0
Շնորհակալություն հեռավար ուսուցման ընթացքում իրենց աշխատանքը պատշաճ կերպով իրականացրած բոլոր դասախոսներին, վարպետներին, ինչպես նաև ուսանողներին
Շնորհակալություն հեռավար ուսուցման ընթացքում իրենց աշխատանքը պատշաճ կերպով իրականացրած բոլոր դասախոսներին, վարպետներին, ինչպես նաև ուսանողներին

ԳՊՔ-ում հունիսի 8-ին տեղի կունենա  «Վերջին զանգ» միջոցառումը
ԳՊՔ-ում հունիսի 8-ին տեղի կունենա «Վերջին զանգ» միջոցառումը

"Թող ո՛չ մի զոհ չպահանջվի ինձնից բացի..."
"Թող ո՛չ մի զոհ չպահանջվի ինձնից բացի..."

Գորիսի պետական քոլեջում իրականացվող հեռավար և առցանց (էլեկտրոնային) ուսուցման առաջին շաբաթի ամփոփում
Գորիսի պետական քոլեջում իրականացվող հեռավար և առցանց (էլեկտրոնային) ուսուցման առաջին շաբաթի ամփոփում

Գորիսի պետական քոլեջի աշխատակազմն այսօր դոնորական արյուն է հանձնել
Գորիսի պետական քոլեջի աշխատակազմն այսօր դոնորական արյուն է հանձնել

Մեկը` քոլեջի դասախոսներից
Մեկը` քոլեջի դասախոսներից