24.09.2022թ., Շաբաթ
ԳԼԽԱՎՈՐ » ԼՐԱՀՈՍ » ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գորիսի պետական քոլեջում իրականացվող հեռավար և առցանց (էլեկտրոնային) ուսուցման չորրորդ շաբաթի ամփոփում

Գորիսի պետական քոլեջն արդեն չորս շաբաթ է անցել է հեռավար և առցանց (էլեկտրոնային) ուսուցման: Չորս շաբաթների ընթացքում քոլեջում հեռավար և առցանց (էլեկտրոնային) եղանակներով ուսուցման ժամանակ կիրառվում են «ZOOM.US», «VIBER», «WatsApp», «Messenger» «SKYPE» հարթակներն ու գործիքները, ինչպես նաև էլեկտրոնային փոստը:

Քոլեջում ուսումնական պրոցեսն իրականացվում է ըստ մոդուլային դասացուցակների և ուսումնական պրոցեսի ժամանակացույցի:

Չորրորդ շաբաթավա ընթացքում նույնպես ուսումնական գծով փոխտնօրեն Սերգեյ Ավանեսյանի կողմից իրականացվել են դասալսումներ: Նաև դասալսում է իրականացրել Բժշկական մասնագիտությունների և բնագիտական առարկաների ամբիոնի վարիչ Լիաննա Գևորգյանը: Դասալսվել են այն դասախոսները, ովքեր նախորդ շաբաթների ընթացքում չեն դասալսվել՝ Ռիտա Գրիգորյանը, Սուսան Հայրապետյանը: 

Հեռավար և առցանց ուսուցման երրորդ շաբաթվա ընթացքում ըստ դասացուցակների դասապրոցես է իրականացվել «Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական աշխատանքներ», Դեղագործություն», «Համակարգիչների շահագործում», «Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում», «Քույրական գործ», «Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում», «Նախադպրոցական կրթություն», «Խոհարարական գործ» և «Մանկաբարձական գործ» մասնագիտություններում:

«Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

1-ին կուրս

Նունե Եգորյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Աննա Ալեքսանյանը՝ «Հայ գրականություն» առարկայից, Անի Դալլաքյանը՝ «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներ» և «Երկրաչափություն» առարկաներից, Հեղինե Առաքելյանը՝ «Հայոց պատմություն» և «Հասարակագիտություն» առարկաներից, Զարինե Աբգարյանը՝ «Ինֆորմատիկա և ՏՀՏ» առարկայից, Ռիտա Գրիգորյանը՝ «Ռուսաց լեզու» առարկայից, Անի Յուզբաշյանը՝ «Հայոց լեզու» առարկայից, Կամո Բեգլարյանը՝ «ՆԶՊ» առարկայից, Հարութ Օհանյանը՝ «Ֆիզկուլտուրա» առարկայից, Մարտուն Դալլաքյանը՝ «Ֆիզիկա» առարկայից:

2-րդ կուրս

Անի Դալլաքյանը՝ «Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշվի կիրառություններ» մոդուլից, Անուշ Փարսյանը՝ «Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ» առարկայից, Անի Սարգսյանը՝ «Տնտեսագիտության հիմունքներ» առարկայից, Սուսան Սահակյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Սերգեյ Ավանեսյանը՝ «Օպերացիոն համակարգեր» մոդուլից, Արուս Անդրիյանը՝ «Դիսկրետ մաթեմատիկայի հիմունքներ», «Անալիտիկ երկրաչափության տարրեր» և «Գծային հանրահաշվի տարրերը և ֆունկցիոնալ հավասարումների լուծման մոտավոր մեթոդները» մոդուլներից, Հարութ Օհանյանը՝ «Ֆիզկուլտուրա» առարկայից:

3-րդ կուրս

Զարինե Աբգարյանը՝ «Կիրառական հավելվածների ստեղծում» մոդուլից, Տիգրան Հարությունյանը՝ «Համակարգչային ցանցեր, սարքավորումներ, ինֆորմացիայի պաշտպանությունը և հասցեավորման համակարգը ցանցերում» մոդուլից:

4-րդ կուրս

Սերգեյ Ավանեսյանը՝ «Տեղեկատվության անվտանգություն», «Web ծրագրավորում», «Գրաֆիկական ինտերֆեյսի ծրագրավորում» մոդուլներից:

«Համակարգիչների շահագործում» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

Անի Սարգսյանը՝ «Ձեռներեցություն» մոդուլից, Զարինե Աբգարյանը՝ «Ներկայացումների պատրաստման խմբագիր» և «Էլեկտրոնային աղյուսակներ» մոդուլներից, Սերգեյ Ավանեսյանը՝ «Web տեխնոլոգիա» մոդուլից, Նունե Եգորյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Աննա Ամարյանը՝ «Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ» առարկայից, Հակոբ Օրդյանը՝ «Իրավունքի հիմունքներ» և «Աշխատանքային գործունեության ընդհանուր հմտություններ» առարկաներից, Հարութ Օհանյանը՝ «Ֆիզկուլտուրա» առարկայից:

«Քույրական գործ» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

1-ին կուրս

Նունե Եգորյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Աննա Ալեքսանյանը՝ «Հայ գրականություն» առարկայից, Անի Դալլաքյանը՝ «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներ» և «Երկրաչափություն» առարկաներից, Հեղինե Առաքելյանը՝ «Հայոց պատմություն» առարկայից, Զարինե Աբգարյանը՝ «Ինֆորմատիկա և ՏՀՏ» առարկայից, Ռիտա Գրիգորյանը՝ «Ռուսաց լեզու» առարկայից, Անի Յուզբաշյանը՝ «Հայոց լեզու» առարկայից, Կամո Բեգլարյանը՝ «ՆԶՊ» առարկայից, Աննա Ամարյանը՝ «Կենսաբանություն» առարկայից, Ալիսա Սիմոնյանը՝ «Քիմիա» առարկայից:

2-րդ կուրս

Հարութ Օհանյանը՝ «Ֆիզկուլտուրա» առարկայից, Աննա Ամարյանը՝ «Ընդհանուր հիգիենա էկոլոգիայի հիմունքներով» և «Մարդու կենսագործունեության փուլերը և քույրական ծառայությունները տարբեր սեռատարիքային խմբերում» առարկաներից, Լիաննա Գևորգյանը՝ «Անատոմիա, ֆիզիոլոգիա՝ պաթոլոգիայի հիմունքներով» առարկայից, Սուսան Սահակյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Ռիտա Գրիգորյանը՝ «Ռուսաց լեզու» առարկայից, Մարգարիտա Զադայանը՝ «Մանրէաբանության, վիրուսոլոգիայի, իմունոլոգիայի հիմունքներ» առարկայից, Անուշ Փարսյանը՝ «Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ» առարկայից, Գայանե Գրիգորյանը՝ «Քույրական գործի հիմունքներ» առարկայից, Կամո Բեգլարյանը՝ «Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր» առարկայից:

3-րդ կուրս

Բելա Վարդանյանը՝ «Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ» առարկայից, Զարինե Աբգարյանը՝ «Համակարգչային օպերատորություն» առարկայից, Լիաննա Գևորգյանը՝ «Ընտանեկան բուժքույրության հիմունքներ» առարկայից, Սուսան Հայրապետյանը՝ «Քույրական գործը թերապիայում» առարկայից, Հարութ Օհանյանը՝ «Ֆիզկուլտուրա» առարկայից, Սոնա Անտոնյանը՝ «Քույրական գործը մանկաբուժությունում» առարկայից:

4-րդ կուրս

Մարգարիտա Զադայանը՝ «Աղետների բժշկություն» առարկայից, Լիաննա Գևորգյանը՝ «Քույրական գործը հերիատրիայում» առարկայից, Սուսան Հայրապետյանը՝ «Քույրական գործը թերապիայում» առարկայից:

«Մանկաբարձական գործ» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

3-րդ կուրս

Բելա Վարդանյանը՝ «Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ» առարկայից, Զարինե Աբգարյանը՝ «Համակարգչային օպերատորություն» առարկայից, Հարութ Օհանյանը՝ «Ֆիզկուլտուրա» առարկայից, Կարինե Յոլյանը՝ «Մանկաբարձություն» և «Գինեկոլոգիա» առարկաներից, Սոնա Անտոնյանը՝ «Մանկաբուժություն» առարկայից:

«Դեղագործություն» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

3-րդ կուրս

Ալիսա Սիմոնյանը՝ «Դեղագործական քիմիա», «Կլինիկական պաթոլոգիա և առաջին բուժօգնություն» առարկաներից, Լիաննա Գևորգյանը՝ «Ֆարմակագնոզիա՝ բուսաբանության հիմունքներով» առարկայից, Մարգարիտա Զադայանը՝ «Աղետների բժշկություն» առարկայից, Հարութ Օհանյանը՝ «Ֆիզկուլտուրա» առարկայից:

«Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

Աննա Ամարյանը՝ «Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ» առարկայից, Տիգրան Հարությունյանը՝ «Ձեռներեցություն» մոդուլից, Լուսինե Բաբայանը՝ «Եղունգների գեղարվեստական ձևավորում» մոդուլից, Սուսան Սահակյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Օլյա Ալեքսանյանը՝ «Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ» առարկայից:

«Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

2-րդ կուրս

Հակոբ Օրդյանը՝ «Աշխատանքային գործունեության ընդհանուր հմտություններ» առարկայից, Ալվարդ Ավետիսյանը՝ «Նախադպրոցականի մանկավարժություն» մոդուլից, Սուսան Սահակյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Անուշ Փարսյանը՝ «Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ» առարկայից, Ռիտա Գրիգորյանը՝ «Ռուսաց լեզու» առարկայից, Աննա Ալեքսանյանը՝ «Մանկական գրականություն և ժողովրդական բանահյուսություն» մոդուլից, Լյուդմիլա Գրիգորյանը՝ «Ձեռարվեստ» մոդուլից:

3-րդ կուրս

Ալվարդ Ավետիսյանը՝ «Հատուկ մանկավարժություն», «Ընտանեկան դաստիարակության հիմունքներ», «Թատրոն» մոդուլներից, Աննա Ալեքսանյանը՝ «Գրականություն» մոդուլից, Լիաննա Գևորգյանը՝ «Բնագիտություն և բնության ծանոթացման մեթոդիկա» մոդուլից, Լյուդմիլա Գրիգորյանը՝ «Կերպարվեստի ուսուցման մեթոդիկա» մոդուլից:

«Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական աշխատանքներ» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

1-ին կուրս

Աննա Ալեքսանյանը՝ «Հայ գրականություն» առարկայից, Օլյա Ալեքսանյանը՝ «Հայոց լեզու» առարկայից, Ռիտա Գրիգորյանը՝ «Ռուսաց լեզու» առարկայից, Անի Սարգսյանը՝ «Ձեռներեցություն» մոդուլից:

2-րդ կուրս

Աննա Ալեքսանյանը՝ «Հայ գրականություն» առարկայից, Օլյա Ալեքսանյանը՝ «Հայոց լեզու» առարկայից:

3-րդ կուրս

Աննա Ալեքսանյանը՝ «Հայ գրականություն» առարկայից, Օլյա Ալեքսանյանը՝ «Հայոց լեզու» առարկայից,  Ռիտա Գրիգորյանը՝ «Ռուսաց լեզու» առարկայից, Անի Դալլաքյանը՝ «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներ» և «Երկրաչափություն» առարկաներից:

«Խոհարարական գործ» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

Տիգրան Հարությունյանը՝ «Ձեռներեցություն» մոդուլից, Նունե Եգորյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Գայանե Վարդանյանը՝ «Կերակրատեսակների պատրաստոմ և ձևավորում: Աղանդներ» մոդուլից, Կամո Բեգլարյանը՝ «Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր» առարկայից:

Գորիսի պետական քոլեջում հեռավար և առցանց (էլեկտրոնային) եղանակով դասապրոցեսը՝ ըստ դասացուցակների շարունակվում է:
 ԱՂԲՅՈՒՐԸ: http://goriscollege.com
ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ: ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | ԱՎԵԼԱՑՐԵԼ Է: ԽՄԲԱԳԻՐ (13.04.2020)
ԴԻՏՈՒՄՆԵՐ: 1044 | ՎԱՐԿԱՆԻՇ: 0.0/0
Գորիսի պետական քոլեջում տեղի ունեցավ  դասընթաց «Մասնագիտական կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգ» ծրագրի վերաբերյալ
Գորիսի պետական քոլեջում տեղի ունեցավ դասընթաց «Մասնագիտական կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգ» ծրագրի վերաբերյալ

ՄԱՆՈՒԿ ՄԿՐՏՉՅԱՆ. ԽՈՍՔ ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԻ ՄԱՍԻՆ
ՄԱՆՈՒԿ ՄԿՐՏՉՅԱՆ. ԽՈՍՔ ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԻ ՄԱՍԻՆ

Քոլեջի դասախոսների անակնկալը «Հաշվողական տեխնիկա» եւ «Համակարգիչների շահագործում» մասնագիտությունների ուսանողներին՝ ուսանողության տոնի առթիվ
Քոլեջի դասախոսների անակնկալը «Հաշվողական տեխնիկա» եւ «Համակարգիչների շահագործում» մասնագիտությունների ուսանողներին՝ ուսանողության տոնի առթիվ

Գորիսի պետական քոլեջում շարունակվում է աշխատակիցների համար նախատեսված համակարգչային օպերատորության դասընթացը
Գորիսի պետական քոլեջում շարունակվում է աշխատակիցների համար նախատեսված համակարգչային օպերատորության դասընթացը


ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԻ ՏՆՕՐԵՆ, ԳՈՐԻՍԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄ ԿԱՐԵՆ ԼԱԶԱՐՅԱՆԻ ՀԵՏ

Սյունիքում նշվեց Ուսանողների միջազգային տոնը (լուսանկարներ)
Սյունիքում նշվեց Ուսանողների միջազգային տոնը (լուսանկարներ)