06.10.2022թ., Հինգշաբթի
ԳԼԽԱՎՈՐ » ԼՐԱՀՈՍ » ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գորիսի պետական քոլեջում իրականացվող հեռավար և առցանց (էլեկտրոնային) ուսուցման հինգերորդ շաբաթի ամփոփում

Արդեն հինգ շաբաթ է Գորիսի պետական քոլեջում դասապրոցեսն իրականացվում է հեռավար և առցանց (էլեկտրոնային) եղանակով՝ ըստ մոդուլային դասացուցակների և ուսումնական պրոցեսի ժամանակացույցի: Այս շաբաթների ընթացքում կիրառվել են «ZOOM.US», «VIBER», «WatsApp», «Messenger» «SKYPE» հարթակներն ու գործիքները, ինչպես նաև էլեկտրոնային փոստը:
 

Հինգերորդ շաբաթավա ընթացքում նույնպես ուսումնական գծով փոխտնօրեն Սերգեյ Ավանեսյանի կողմից իրականացվել են դասալսումներ: Նաև դասալսում են իրականացրել Ընդհանուր և հատուկ մասնագիտական մոդուլների մեթոդմիավորման նախագահ Դավիթ Ջուլհակյանը, Հանրակրթական և ընդհանուր հումանիտար առարկաների մեթոդմիավորման նախագահ Բելա Վարդանյանը: Դասալսվել են՝ Օլյա Ալեքսանյանը, Ալվարդ Ավետիսյանը, Լուսինե Գրիգորյանը, Անի Սարգսյանը, Արթուր Խոջաբաղյանը: 

Հեռավար և առցանց ուսուցման հինդերորդ շաբաթվա ընթացքում դասապրոցես է իրականացվել «Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական աշխատանքներ», Դեղագործություն», «Համակարգիչների շահագործում», «Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում», «Քույրական գործ», «Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում», «Նախադպրոցական կրթություն», «Խոհարարական գործ» և «Մանկաբարձական գործ» մասնագիտություններում:

«Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

1-ին կուրս

Նունե Եգորյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Աննա Ալեքսանյանը՝ «Հայ գրականություն» առարկայից, Անի Դալլաքյանը՝ «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներ» և «Երկրաչափություն» առարկաներից, Հեղինե Առաքելյանը՝ «Հայոց պատմություն» և «Հասարակագիտություն» առարկաներից, Զարինե Աբգարյանը՝ «Ինֆորմատիկա և ՏՀՏ» առարկայից, Ռիտա Գրիգորյանը՝ «Ռուսաց լեզու» առարկայից, Անի Յուզբաշյանը՝ «Հայոց լեզու» առարկայից, Կամո Բեգլարյանը՝ «ՆԶՊ» առարկայից, Հարութ Օհանյանը՝ «Ֆիզկուլտուրա» առարկայից:

2-րդ կուրս

Անի Դալլաքյանը՝ «Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշվի կիրառություններ» մոդուլից, Անուշ Փարսյանը՝ «Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ» առարկայից, Անի Սարգսյանը՝ «Տնտեսագիտության հիմունքներ» առարկայից, Սուսան Սահակյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Սերգեյ Ավանեսյանը՝ «Օպերացիոն համակարգեր» մոդուլից, Զարինե Աբգարյանը՝ «Ծրագրավորման հիմունքներ» և «Տեքստային և գործարար փաստաթղթերի մշակման տեխնոլոգիա» մոդուլներից, Արուս Անդրիյանը՝ «Դիսկրետ մաթեմատիկայի հիմունքներ», «Անալիտիկ երկրաչափության տարրեր» և «Գծային հանրահաշվի տարրերը և ֆունկցիոնալ հավասարումների լուծման մոտավոր մեթոդները» մոդուլներից, Հարութ Օհանյանը՝ «Ֆիզկուլտուրա» առարկայից:

3-րդ կուրս

Զարինե Աբգարյանը՝ «Կիրառական հավելվածների ստեղծում» մոդուլից, Անի Սարգսյանը՝ «Կառավարման գործունեության կազմակերպում» մոդուլից, Արթուր Խոջաբաղյան՝ «C++-ի հիմունքներ» առարկայից, ինչպես նաև անց է կացրել պրակտիկա:

4-րդ կուրս

Սերգեյ Ավանեսյանը՝ «Տեղեկատվության անվտանգություն», «Web ծրագրավորում», «Գրաֆիկական ինտերֆեյսի ծրագրավորում» մոդուլներից, Արթուր Խոջաբաղյան՝ «Օբյեկտ կողմնորոշված մոդելի կիրառումը» մոդուլից, Տիրգրան Հարությունյանը՝ պրակտիկայից:

«Համակարգիչների շահագործում» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

Անի Սարգսյանը՝ «Ձեռներեցություն» մոդուլից, Զարինե Աբգարյանը՝ «Ներկայացումների պատրաստման խմբագիր» և «Էլեկտրոնային աղյուսակներ» մոդուլներից, Նունե Եգորյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Աննա Ամարյանը՝ «Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ» առարկայից, Տիգրան Հարությունյանը՝ «Հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ», «Վեկտորային գրաֆիկայի համակարգեր» և «Կետային գրաֆիկայի համակարգեր» մոդուլներից:

«Քույրական գործ» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

1-ին կուրս

Նունե Եգորյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Աննա Ալեքսանյանը՝ «Հայ գրականություն» առարկայից, Անի Դալլաքյանը՝ «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներ» և «Երկրաչափություն» առարկաներից, Հեղինե Առաքելյանը՝ «Հայոց պատմություն» և «Հասարակագիտություն» առարկաներից, Զարինե Աբգարյանը՝ «Ինֆորմատիկա և ՏՀՏ» առարկայից, Ռիտա Գրիգորյանը՝ «Ռուսաց լեզու» առարկայից, Անի Յուզբաշյանը՝ «Հայոց լեզու» առարկայից, Կամո Բեգլարյանը՝ «ՆԶՊ» առարկայից, Հարութ Օհանյանը՝ «Ֆիզկուլտուրա» առարկայից, Աննա Ամարյանը՝ «Կենսաբանություն» առարկայից, Ալիսա Սիմոնյանը՝ «Քիմիա» առարկայից:

2-րդ կուրս

Հարութ Օհանյանը՝ «Ֆիզկուլտուրա» առարկայից, Աննա Ամարյանը՝ «Ընդհանուր հիգիենա էկոլոգիայի հիմունքներով» և «Մարդու կենսագործունեության փուլերը և քույրական ծառայությունները տարբեր սեռատարիքային խմբերում» առարկաներից, Լիաննա Գևորգյանը՝ «Անատոմիա, ֆիզիոլոգիա՝ պաթոլոգիայի հիմունքներով» առարկայից, Սուսան Սահակյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Ռիտա Գրիգորյանը՝ «Ռուսաց լեզու» առարկայից, Մարգարիտա Զադայանը՝ «Մանրէաբանության, վիրուսոլոգիայի, իմունոլոգիայի հիմունքներ» առարկայից, Անուշ Փարսյանը՝ «Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ» առարկայից, Գայանե Գրիգորյանը՝ «Քույրական գործի հիմունքներ» առարկայից, Կամո Բեգլարյանը՝ «Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր» առարկայից, Ալվարդ Ավետիսյանը՝ «Ընդհանուր և բժշկական հոգեբանություն» առարկայից:

3-րդ կուրս

Բելա Վարդանյանը՝ «Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ» առարկայից, Հակոբ Օրդյանը՝ «Իրավունքի հիմունքներ» առարկայից, Զարինե Աբգարյանը՝ «Համակարգչային օպերատորություն» առարկայից, Լիաննա Գևորգյանը՝ «Ընտանեկան բուժքույրության հիմունքներ» առարկայից, Սուսան Հայրապետյանը՝ «Քույրական գործը թերապիայում» առարկայից, Հարութ Օհանյանը՝ «Ֆիզկուլտուրա» առարկայից:

4-րդ կուրս

Մարգարիտա Զադայանը՝ «Աղետների բժշկություն» առարկայից, Լիաննա Գևորգյանը՝ «Քույրական գործը հերիատրիայում» առարկայից, Սուսան Հայրապետյանը՝ «Քույրական գործը թերապիայում» առարկայից, Թեհիմնա Դանիելյանը՝ «Քույրական գործը հոգեկան հիվանդությունների ժամանակ» և «Վերականգնողական և ավանդական բժշկության հիմունքներ» առարկաներից:

«Մանկաբարձական գործ» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

3-րդ կուրս

Բելա Վարդանյանը՝ «Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ» առարկայից, Հակոբ Օրդյանը՝ «Իրավունքի հիմունքներ» առարկայից, Զարինե Աբգարյանը՝ «Համակարգչային օպերատորություն» առարկայից, Սուսան Հայրապետյանը՝ «Թերապիա» առարկայից, Հարութ Օհանյանը՝ «Ֆիզկուլտուրա» առարկայից:

«Դեղագործություն» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

3-րդ կուրս

Ալիսա Սիմոնյանը՝ «Դեղագործական քիմիա», «Կլինիկական պաթոլոգիա և առաջին բուժօգնություն» առարկաներից, Հարութ Օհանյանը՝ «Ֆիզկուլտուրա» առարկայից:

«Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

Աննա Ամարյանը՝ «Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ» առարկայից, Տիգրան Հարությունյանը՝ «Ձեռներեցություն» մոդուլից, Լուսինե Բաբայանը՝ «Եղունգների գեղարվեստական ձևավորում (ձեռքերի և ոտքերի)» մոդուլից, Սուսան Սահակյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Օլյա Ալեքսանյանը՝ «Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ» առարկայից, Կամո Բեգլարյանը՝ «Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր» առարկայից:

«Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

2-րդ կուրս

Հակոբ Օրդյանը՝ «Աշխատանքային գործունեության ընդհանուր հմտություններ» առարկայից, Ալվարդ Ավետիսյանը՝ «Նախադպրոցականի մանկավարժություն» մոդուլից, Սուսան Սահակյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Անուշ Փարսյանը՝ «Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ» առարկայից, Ռիտա Գրիգորյանը՝ «Ռուսաց լեզու» առարկայից, Աննա Ալեքսանյանը՝ «Մանկական գրականություն և ժողովրդական բանահյուսություն» մոդուլից:

3-րդ կուրս

Ալվարդ Ավետիսյանը՝ «Հատուկ մանկավարժություն», «Ընտանեկան դաստիարակության հիմունքներ», «Թատրոն» մոդուլներից, Աննա Ալեքսանյանը՝ «Գրականություն» մոդուլից, Անի Դալլաքյանը՝ «Մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորման մեթոդիկա» մոդուլից:

«Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական աշխատանքներ» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

1-ին կուրս

Աննա Ալեքսանյանը՝ «Հայ գրականություն» առարկայից, Օլյա Ալեքսանյանը՝ «Հայոց լեզու» առարկայից, Ալիսա Սիմոնյանը՝ «Քիմիա» առարկայից:

2-րդ կուրս

Աննա Ալեքսանյանը՝ «Հայ գրականություն» առարկայից, Նունե Եգորյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Անի Դալլաքյանը՝ «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներ» և «Երկրաչափություն» առարկաներից:

3-րդ կուրս

Աննա Ալեքսանյանը՝ «Հայ գրականություն» առարկայից, Օլյա Ալեքսանյանը՝ «Հայոց լեզու» առարկայից,  Ռիտա Գրիգորյանը՝ «Ռուսաց լեզու» առարկայից:

«Խոհարարական գործ» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

Տիգրան Հարությունյանը՝ «Ձեռներեցություն» մոդուլից, Նունե Եգորյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Օլյա Ալեքսանյանը՝ «Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ» առարկայից, Զարինե Աբգարյանը՝ «Համակարգչային օպերատորություն» մոդուլից:

Գորիսի պետական քոլեջում հեռավար և առցանց (էլեկտրոնային) եղանակով դասապրոցեսը՝ ըստ դասացուցակների շարունակվում է:
 

ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ: ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | ԱՎԵԼԱՑՐԵԼ Է: ԽՄԲԱԳԻՐ (21.04.2020)
ԴԻՏՈՒՄՆԵՐ: 887 | ՎԱՐԿԱՆԻՇ: 0.0/0
Քոլեջի դասախոսների մասնագիտական կողնմորոշման ուղղությունը այս  անգամ դեպի Շինուհայր, Խոտ և Հարժիս գյուղական համայնքների դպրոցներն էր
Քոլեջի դասախոսների մասնագիտական կողնմորոշման ուղղությունը այս  անգամ դեպի Շինուհայր, Խոտ և Հարժիս գյուղական համայնքների դպրոցներն էր

Գորիսի պետական քոլեջի դահլիճում Փոփոխությունների թատրոնն էր
Գորիսի պետական քոլեջի դահլիճում Փոփոխությունների թատրոնն էր

Ապրիլի 27-ին, հայ մեծանուն բանաստեղծ Հովհաննես Շիրազի ծննդյան օրն է (տեսանյութ)
Ապրիլի 27-ին, հայ մեծանուն բանաստեղծ Հովհաննես Շիրազի ծննդյան օրն է (տեսանյութ)

Գորիսի պետական քոլեջում իրականացվող հեռավար և առցանց (էլեկտրոնային) ուսուցման հինգերորդ շաբաթի ամփոփում
Գորիսի պետական քոլեջում իրականացվող հեռավար և առցանց (էլեկտրոնային) ուսուցման հինգերորդ շաբաթի ամփոփում

ԴԻՄՈՐԴԻՆ. Գորիսի պետական քոլեջի 2020-2021 ուսումնական տարվա ընդունելությունն իրականացվելու է էլեկտրոնային (առցանց) եղանակով
ԴԻՄՈՐԴԻՆ. Գորիսի պետական քոլեջի 2020-2021 ուսումնական տարվա ընդունելությունն իրականացվելու է էլեկտրոնային (առցանց) եղանակով

Այսուհետ Գորիսի պետական քոլեջի կայքում կարող եք լսել առաջին ուսանողական ռադիոն՝ «ՌԱԴԻՈ ՖԱՄԱ»-ն
Այսուհետ Գորիսի պետական քոլեջի կայքում կարող եք լսել առաջին ուսանողական ռադիոն՝ «ՌԱԴԻՈ ՖԱՄԱ»-ն