06.10.2022թ., Հինգշաբթի
ԳԼԽԱՎՈՐ » ԼՐԱՀՈՍ » ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2019-2020 ուստարվա ամփոփման ժամկետները Գորիսի պետական քոլեջում

Յոթ շաբաթ է, ինչ Գորիսի պետական քոլեջում դասապրոցեսն իրականացվում է հեռավար և առցանց (էլեկտրոնային) եղանակով և այն դեռ կշարունակվի՝ կախված մասնագիտությունների համար սահմանված ժամկետներից ու ուսումնական պլանների պահանջներից, շուտով, սակայն, մոտենում է 2019-2020 ուսումնական տարվա ավարտը:

2019-2020 ուսումնական տարում Գորիսի պետական քոլեջում ավարտական կուրսերում ավարտական քննություններ (9-ամյա կրթության հիմքով սովորող ուսանողների համար Հայոց լեզու և Հայ գրականություն, Հայոց պատմություն, Մաթեմատիկա և Ֆիզկուլտուրա առարկաներից) ու պետական ամփոփիչ ատեստավորում (ավարտական քննություններ) չեն իրականացվելու: Ամփոփումը կատարվելու է ուսման ընթացքում ստացած գնահատականների հիման վրա և այդ գնահատականները փոխանցվելու են դիպլոմի հավելվածի (միջուկի) մեջ:

Ոչ ավարտական կուրսերում 2019-2020 ուսումնական տարին կավարտվի ուսուցման ամփոփումով (ստուգարքով): Ուսուցման ամփոփման անցկացման գործընթացն ակադեմիական ազատության շրջանակում որոշելու են առարկաների, մոդուլների դասախոսները, վարպետները, որի արդյունքում ուսանողների ստացած գնահատականները կփոխանցվեն ստուգարքային և քննական տեղեկագրեր, կիսամյակային ամփոփագրեր:

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԿՈւՐՍԵՐԻ ՈւՍՈւՑՄԱՆ ԱՄՓՈՓՈւՄ

Ստորև՝ ըստ մասնագիտությունների, ներկայացված են 2019-2020 ուսումնական տարվա ավարտական կուրսերի վերջին շաբաթները, որոնց ընթացքում դասախոսներն ու վարպետները պետք է իրականացնեն արդյունքների ամփոփում և գնահատականները փոխանցեն ստուգարքային և քննական տեղեկագրեր, իսկ բաժինների պատասխանատուների (կուրսղեկների) կողմից այդ գնահատականները կփոխանցվեն կիսամյակային ամփոփագրեր:

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆԸ

ԿՈւՐՍԸ

ԺԱՄԿԵՏԸ (ՈւՍՈւՑՄԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ՇԱԲԱԹԸ)

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ)

1.

Համակարգիչների շահագործում

1-ին

25.05.2020-29.05.2020

2.

Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում (մատնահարդար)

1-ին

25.05.2020-29.05.2020

3.

Խոհարարական գործ

1-ին

25.05.2020-29.05.2020

4.

Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական աշխատանքներ

3-րդ

18.05.2020-22.05.2020

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1.

Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում

4-րդ

25.05.2020-29.05.2020

2.

Նախադպրոցական կրթություն

3-րդ

25.05.2020-29.05.2020

3.

Դեղագործություն

3-րդ

25.05.2020-29.05.2020

4.

Քույրական գործ

4-րդ

25.05.2020-29.05.2020

ՈՉ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԿՈւՐՍԵՐԻ ՈւՍՈւՑՄԱՆ ԱՄՓՈՓՈւՄ

Ստորև՝ ըստ մասնագիտությունների ներկայացված են 2019-2020 ուսումնական տարվա ոչ ավարտական կուրսերի վերջին շաբաթները, որոնց ընթացքում դասախոսներն ու վարպետները պետք է իրականացնեն արդյունքների ամփոփում և գնահատականները փոխանցեն ստուգարքային և քննական տեղեկագրեր, իսկ բաժինների պատասխանատուների (կուրսղեկների) կողմից այդ գնահատականները կփոխանցվեն կիսամյակային ամփոփագրեր:

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆԸ

ԿՈւՐՍԸ

ԺԱՄԿԵՏԸ (ՈւՍՈւՑՄԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ՇԱԲԱԹԸ)

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ)

1.

Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական աշխատանքներ

1-ին

01.06.2020-05.06.2020

2.

Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական աշխատանքներ

2-րդ

01.06.2020-05.06.2020

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1.

Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում

1-ին

01.06.2020-05.06.2020

2.

Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում

2-րդ

01.06.2020-05.06.2020

3.

Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում

3-րդ

01.06.2020-05.06.2020

4.

Նախադպրոցական կրթություն

2-րդ

01.06.2020-05.06.2020

5.

Քույրական գործ

1-ին

01.06.2020-05.06.2020

6.

Քույրական գործ

2-րդ

01.06.2020-05.06.2020

7.

Քույրական գործ

3-րդ

25.05.2020-29.05.2020

8.

Մանկաբարձական գործ

3-րդ

25.05.2020-29.05.2020

Ուսումնական գործընթացի ավարտից հետո կմեկնարկեն ուսումնական պլաններով նախատեսված ուսումնական պրակտիկաները, որոնք նույնպես կիրականացվեն հեռավար և առցանց (էլեկտրոնային) եղանակով՝ հնարավորինս առաջնորդվելով պրակտիկաների ծրագրերով:

Պրակտիկաների ժամանակացույցը՝ ըստ մասնագիտությունների ստորև.

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆԸ

ԿՈւՐՍԸ

ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԱՆՎԱՆՈւՄԸ

ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈւՆԸ

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ)

 

1.

Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական աշխատանքներ

1-ին

Ուսումնական պրակտիկա առանց տեսական ուսուցման

15.06.2020-26.06.2020

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

 

1.

Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում

2-րդ

Ուսումնական պրակտիկա տեսական ուսուցմամբ

08.06.2020-21.06.2020

2.

Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում

3-րդ

Ուսումնական պրակտիկա տեսական ուսուցմամբ

08.06.2020-21.06.2020

3.

Նախադպրոցական կրթություն

2-րդ

Ուսումնական պրակտիկա առանց տեսական ուսուցման

15.06.2020-03.07.2020

4.

Քույրական գործ

2-րդ

Ուսումնական պրակտիկա տեսական ուսուցմամբ

15.06.2020-26.06.2020

5.

Քույրական գործ

3-րդ

Ուսումնական պրակտիկա տեսական ուսուցմամբ

01.06.2020-21.06.2020

6.

Մանկաբարձական գործ

3-րդ

Ուսումնական պրակտիկա տեսական ուսուցմամբ

08.06.2020-21.06.2020

 

 

ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ: ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | ԱՎԵԼԱՑՐԵԼ Է: ԽՄԲԱԳԻՐ (05.05.2020)
ԴԻՏՈՒՄՆԵՐ: 766 | ՎԱՐԿԱՆԻՇ: 0.0/0
Գորիսի պետական քոլեջում իրականացվող հեռավար և առցանց (էլեկտրոնային) ուսուցման երրորդ շաբաթի ամփոփում
Գորիսի պետական քոլեջում իրականացվող հեռավար և առցանց (էլեկտրոնային) ուսուցման երրորդ շաբաթի ամփոփում

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ. Մատնահարդարների «Հատուկ նկարչություն» և «Զարդարվեստ, էսքիզ» առարկաներից հեռավար կրթության ընթացքում իրականացված աշխատանքները
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ. Մատնահարդարների «Հատուկ նկարչություն» և «Զարդարվեստ, էսքիզ» առարկաներից հեռավար կրթության ընթացքում իրականացված աշխատանքները

ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԻ և ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ  ԸՆԿԵՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ ՎՈԼԵՅԲՈԼ ՄԱՐԶԱՁևՈՒՄ
ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԻ և ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԸՆԿԵՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ ՎՈԼԵՅԲՈԼ ՄԱՐԶԱՁևՈՒՄ

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԱՅՍ ԱՆԳԱՄ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ԽՆՁՈՐԵՍԿ, ԿՈՌՆԻՁՈՐ, ՀԱՐԹԱՇԵՆ, ՏԵՂ, ՔԱՐԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐՆ ԷՐ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԱՅՍ ԱՆԳԱՄ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ԽՆՁՈՐԵՍԿ, ԿՈՌՆԻՁՈՐ, ՀԱՐԹԱՇԵՆ, ՏԵՂ, ՔԱՐԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐՆ ԷՐ

ՄԿՈՒԶԱԿ-ը Գորիսի պետական քոլեջին ուսումնական ձեռնարկներ է տրամադրել
ՄԿՈՒԶԱԿ-ը Գորիսի պետական քոլեջին ուսումնական ձեռնարկներ է տրամադրել

Հայկական հաղթական մայիս...Շնորհավո՜ր Մայիսի 9:
Հայկական հաղթական մայիս...Շնորհավո՜ր Մայիսի 9: