01.10.2022թ., Շաբաթ
ԳԼԽԱՎՈՐ » ԼՐԱՀՈՍ » ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գորիսի պետական քոլեջում իրականացվող հեռավար և առցանց (էլեկտրոնային) ուսուցման տասներորդ շաբաթի ամփոփում

Տասներորդ շաբաթն է, ինչ Գորիսի պետական քոլեջում ուսուցման պրոցեսն իրականացվում է հեռավար և առցանց (էլեկտրոնային) եղանակով՝ ըստ մոդուլային դասացուցակների և ուսումնական պրոցեսի ժամանակացույցի:

Նախորդ շաբաթ մեկնարկել են նաև 2019-2020 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի ուսուցման ամփոփման աշխատանքները: Դասախոսները, վարպետները ամփոփիչ հանձնարարություններ են ուղարկում ուսանողներին՝ առարկաներից, մոդուլներից վերջնարդյունքներն ապահովելու նպատակով:

Հեռավար և առցանց ուսուցման տասներորդ շաբաթվա ընթացքում դասապրոցես է իրականացվել «Համակարգիչների շահագործում», «Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում», «Քույրական գործ», «Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում», «Նախադպրոցական կրթություն», «Խոհարարական գործ», «Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական աշխատանքներ» և «Մանկաբարձական գործ» մասնագիտություններում:

«Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

1-ին կուրս

Նունե Եգորյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Աննա Ալեքսանյանը՝ «Հայ գրականություն» առարկայից, Անի Դալլաքյանը՝ «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներ», «Երկրաչափություն» և «Ինֆորմատիկա և ՏՀՏ» առարկաներից, Ռիտա Գրիգորյանը՝ «Ռուսաց լեզու» առարկայից, Անի Յուզբաշյանը՝ «Հայոց լեզու» առարկայից, Հեղինե Առաքելյանը՝ «Հայոց պատմություն» և «Հասարակագիտություն» առարկաներից:

2-րդ կուրս

Անի Դալլաքյանը՝ «Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշվի կիրառություններ» մոդուլից, Սուսան Սահակյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Ռիտա Գրիգորյանը՝ «Ռուսաց լեզու» առարկայից, Արուս Անդրիյանը՝ «Ծրագրավորման հիմունքներ», «Դիսկրետ մաթեմատիկայի հիմունքներ», «Անալիտիկ երկրաչափության տարրեր» և «Գծային հանրահաշվի տարրերը և ֆունկցիոնալ հավասարումների լուծման մոտավոր մեթոդները» մոդուլներից, Անի Սարգսյանը՝ «Տնտեսագիտության հիմունքներ» առարկայից, Տիգրան Հարությունյանը՝ «Տեքստային և գործարար փաստաթղթերի մշակման տեխնոլոգիա» մոդուլից:

3-րդ կուրս

Անի Սարգսյանը՝ «Կառավարման գործունեության կազմակերպում» մոդուլից, Արթուր Խոջաբաղյանը՝ «C++-ի հիմունքներ» առարկայից և ուսումնական պրակտիկայից:

«Համակարգիչների շահագործում» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

Սերգեյ Ավանեսյանը՝ «Ներկայացումների պատրաստման խմբագիր» և «Համակարգչային գործավարություն» մոդուլներից, Տիգրան Հարությունյանը՝ «Հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ», «Վեկտորային գրաֆիկայի համակարգեր» և «Կետային գրաֆիկայի համակարգեր» մոդուլներից, Անի Սարգսյանը՝ «Ձեռներեցություն» մոդուլից:

«Քույրական գործ» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

1-ին կուրս

Նունե Եգորյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Աննա Ալեքսանյանը՝ «Հայ գրականություն» առարկայից, Անի Դալլաքյանը՝ «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներ», «Երկրաչափություն» և «Ինֆորմատիկա և ՏՀՏ» առարկաներից, Ռիտա Գրիգորյանը՝ «Ռուսաց լեզու» առարկայից, Անի Յուզբաշյանը՝ «Հայոց լեզու» առարկայից, Հեղինե Առաքելյանը՝ «Հայոց պատմություն» և «Հասարակագիտություն» առարկաներից, Աննա Ամարյանը՝ «Կենսաբանություն» առարկայից, Ալիսա Սիմոնյանը՝ «Քիմիա» առարկայից:

2-րդ կուրս

Աննա Ամարյանը՝ «Ընդհանուր հիգիենա էկոլոգիայի հիմունքներով» և «Մարդու կենսագործունեության փուլերը և քույրական ծառայությունները տարբեր սեռատարիքային խմբերում» առարկաներից, Լիաննա Գևորգյանը՝ «Անատոմիա, ֆիզիոլոգիա՝ պաթոլոգիայի հիմունքներով» առարկայից, Սուսան Սահակյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Ռիտա Գրիգորյանը՝ «Ռուսաց լեզու» առարկայից, Անուշ Փարսյանը՝ «Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ» առարկայից, Մարգարիտա Զադայանը՝ «Մանրէաբանության, վիրուսոլոգիայի, իմունոլոգիայի հիմունքներ» առարկայից, Գայանե Գրիգորյանը՝ «Քույրական գործի հիմունքներ» առարկայից:

3-րդ կուրս

Լիաննա Գևորգյանը՝ «Ընտանեկան բուժքույրության հիմունքներ» առարկայից, Անի Դալլաքյանը՝ «Համակարգչային օպերատորություն» առարկայից:

«Մանկաբարձական գործ» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

3-րդ կուրս

Անի Դալլաքյանը՝ «Համակարգչային օպերատորություն» առարկայից:

«Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

Տիգրան Հարությունյանը՝ «Ձեռներեցություն» մոդուլից, Սուսան Սահակյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Անի Դալլաքյանը՝ «Համակարգչային օպերատորություն» մոդուլից:

«Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

2-րդ կուրս

Սուսան Սահակյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Անուշ Փարսյանը՝ «Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ» առարկայից:

«Խոհարարական գործ» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

Գայանե Վարդանյանը գործնական աշխատանքներ է հանձնարարել «Ֆուրշեթների նախապատրաստում և կազմակերպում» և «Կերակրատեսակների պատրաստում և ձևավորում» մոդուլներից:

Հավելենք նաև, որ ըստ սահմանված ժամանակացույցի մասնագիտությունների տարբեր կուրսերում 2019-2020 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ուսուցման պրոցեսը մոտենում է ավարտին և իններորդ շաբաթից սկսած մեկնարկել են ուսումնական պրոցեսի ամփոփման գործընթացները:
 

ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ: ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | ԱՎԵԼԱՑՐԵԼ Է: ԽՄԲԱԳԻՐ (29.05.2020)
ԴԻՏՈՒՄՆԵՐ: 699 | ՎԱՐԿԱՆԻՇ: 0.0/0
Տեր Ահարոնի այցը Գորիսի պետական քոլեջ
Տեր Ահարոնի այցը Գորիսի պետական քոլեջ

«Մնա տանը, որ առողջ լինենք ու կյանքեր փրկենք» խորագրով առցանց միջոցառում՝ Գորիսի պետական քոլեջում (տեսանյութ)
«Մնա տանը, որ առողջ լինենք ու կյանքեր փրկենք» խորագրով առցանց միջոցառում՝ Գորիսի պետական քոլեջում (տեսանյութ)

Այսօր հայոց փառապանծ բանակի օրն է. շնորհավորում ենք
Այսօր հայոց փառապանծ բանակի օրն է. շնորհավորում ենք

ՈԱԱԿ-ն առաջարկում է առցանց ուսուցման որակի ապահովման ուղենիշներ
ՈԱԱԿ-ն առաջարկում է առցանց ուսուցման որակի ապահովման ուղենիշներ

«Խոհարարական գործ» մասնագիտությունը Գորիսի պետական քոլեջում
«Խոհարարական գործ» մասնագիտությունը Գորիսի պետական քոլեջում

Գորիսի պետական քոլեջի  «Քույրական գործ» և «Մանկաբարձական գործ » մասնագիտությունների ուսանողերի պրակտիկան Գորիսի բժշկական կենտրոնում
Գորիսի պետական քոլեջի  «Քույրական գործ» և «Մանկաբարձական գործ » մասնագիտությունների ուսանողերի պրակտիկան Գորիսի բժշկական կենտրոնում